Eierstokkanker - Algemeen

Eierstokkanker

De eierstokken bestaan voornamelijk uit de volgende weefsels: 

  • een buitenste laag cellen die de eierstokken bekleedt, het oppervlakte-epitheel genoemd;
  • een weefsellaag bestaande uit cellen die hormonen aanmaken, gekend onder de naam stroma;
  • onrijpe eicellen die om de beurt rijpen en die we kiemcellen noemen. Niet alle eicellen zullen volledig rijp worden.

voortplantingsorganen

In die weefsels kunnen verschillende soorten van tumoren verschijnen.

Er bestaan kwaadaardige (kanker) en goedaardige eierstoktumoren. We gaan het hier enkel over de kwaadaardige vorm hebben. Het verschil tussen beide schuilt in het type van weefsel waaruit ze groeien. Over het algemeen spreken we over 3 types eierstokkanker.

  • 80 tot 90 % van de tumoren zijn epitheeltumoren , die in de cellen van de buitenste laag van de eierstok (het epitheel) zitten. Daarin bestaan nog eens verschillende subcategorieën. De meest voorkomende vorm van de epitheeltumor is het adenocarcinoom.
  • Stromale tumoren (of tumoren van het stroma) .
  • Kiemceltumoren ontwikkelen zich uit de kiemcellen.

Het onderscheid tussen die verschillende types is belangrijk omdat elke vorm om een andere behandeling vraagt. In dit hoofdstuk zullen we het enkel over epitheeltumoren (adenocarcinoom) hebben. Gemakkelijkheidshalve spreken we van 'eierstokkanker', in het enkelvoud. Maar er zijn verschillende types eierstokkanker, zodat we het eigenlijk beter over het meervoud 'eierstokkankers' hebben. Zelfs gelijkaardige ziektebeelden kunnen verschillende kenmerken hebben van persoon tot persoon.

Groeivormen

Eierstokkanker kan zich uit één of uit beide eierstokken ontwikkelen. In een vroeg stadium blijft de ziekte beperkt tot de eierstok(ken). Zodra de tumor groter wordt, is er echter een risico op uitzaaiingen:

  • vooral naar het buikvlies, het weefsel dat de buikholte en haar organen bekleedt;
  • soms naar de lymfeklieren door een verspreiding via het lymfevocht (vooral de lymfeklieren van het bekken en de buikholte worden dan getroffen);
  • soms naar de longen en andere organen.

Uitzaaiingen via de bloedbaan zijn bij eierstokkanker zeldzaam, in tegenstelling tot sommige andere vormen van kanker.

Ascites

Eierstokkanker kan gepaard gaan met een ophoping van vloeistof in de buikholte, wat we ascites of buikwaterzucht noemen.

Borderlinetumor

Van alle epitheeltumoren is zo'n 10 tot 15 % een zogenaamde 'borderlinetumor'. Dat betekent dat hij op de grens tussen een goedaardige en kwaadaardige eierstoktumor zit.

Hoe vaak komt eierstokkanker voor?

Elk jaar tekenen we in België zo'n 870 gevallen van eierstokkanker op. Hij komt vooral voor bij vrouwen ouder dan 55 jaar, maar kan eigenlijk op elke leeftijd opduiken. Een specifieke vorm van eierstokkanker, de kiemceltumor, treedt doorgaans op bij jongere vrouwen.

 

 

Laatst aangepast op: 23/09/2016

Oorzaken

Over de oorzaken van eierstokkanker is niets geweten. Uit statistieken blijkt wel dat deze kanker vaker voorkomt bij vrouwen met weinig of geen kinderen. Er zijn aanwijzingen dat veelvuldige zwangerschappen en het gebruik van de anticonceptiepil het risico op eierstokkanker zouden verminderen.

Symptomen

De symptomen treden laat op omdat de eierstokken nogal vrij bewegen in de buikholte. Daarom vertonen de patiënten aan het begin van de ziekte doorgaans geen bijzondere afwijking. Dat maakt dan ook dat eierstokkanker vaak laattijdig wordt vastgesteld.

Onderzoeken

Een systematische opsporing van eierstokkanker? Er bestaat op dit moment geen systematische opsporing van eierstokkanker. Vrouwen met een familiaal risico kunnen wel een specifieke opvolging krijgen. Dit wordt geval per geval besproken met de gynaecoloog. Eierstokkanker: diagnoseonderzoeken Als je

Behandelingen

Het behandelingsplan bij eierstokkanker Bij de uitwerking van je behandelingsplan zijn verschillende specialisten betrokken. De dokters zullen je een behandeling op maat van jouw specifieke situatie voorstellen, bepaald op basis van de volgende elementen: de graad van de tumor (hoe agressief zijn

Nog meer weten?

Getuigenissen

Nicole cancer du poumon
Nicole heeft tegen longkanker moeten vechten.Lees verder