Hersenkanker - Algemeen

Anatomie van de hersenen

De hersenen zijn het belangrijkste gedeelte van het encephalon, dat eveneens het cerebellum en de hersenstam omvat. Ze worden beschermd door de hersenpan en bestaan uit twee hemisferen en een gebied dat het diëncefalon genoemd wordt. Ze staan slechts in voor 2 % van het lichaamsgewicht, maar bevatten honderden miljarden cellen die verantwoordelijk zijn voor de intellectuele en sensibele functies. Ze zijn omringd door 3 beschermende membranen, de hersenvliezen.

Hersenen

Hersenkanker?

Echte hersentumoren ontstaan in de hersenen. We noemen ze 'primaire tumoren'. Er bestaan verschillende vormen van, zowel goedaardig als kwaadaardig. In het tweede geval moeten we het strikt genomen over ‘hersenkankers’ hebben, maar op deze pagina’s gebruiken we gemakshalve het enkelvoud ‘hersenkanker’ en vooral de meer courante term ‘hersentumor’. Hersentumoren variëren naargelang het type van betrokken cellen en de agressiviteit (graad) van het letsel. 

Classificatie van hersenkankers

Gliale tumoren

De meest courante hersentumor komt uit de gliacellen (steuncellen) die rond de zenuwcellen zitten. Er zijn verschillende categorieën van gliale tumoren (gliomen). Het gaat bij voorbeeld om astrocytomen, glioblastomen, oligodendrogliomen of ependymomen.

Andere hersentumoren

Andere vormen van hersenkanker komen niet uit gliacellen. Ze ontstaan in verschillende weefsels. Het gaat bij voorbeeld om medulloblastomen, meningeomen, schwannomen ofcraniofaryngeomen.

Metastatische kanker

De hersenen kunnen ook zijn aangetast door uitzaaiingen (bezetting van kankercellen) met een startpunt in een kanker binnen een ander orgaan (bv. uit longkanker, borstkanker, enz.). In dat geval gaat het niet om hersentumoren en is de behandeling van deze uitzaaiingen afhankelijk van de kanker waaruit ze voortkomen.

Primaire hersentumor

De meeste hersentumoren bij kinderen zijn primair, terwijl het bij volwassenen in de meeste gevallen om uitzaaiingen gaat. Hier zullen we het enkel over primaire hersentumoren hebben.

Hersenkanker in cijfers

Rekening houdend met alle soorten hersenkankers registreert men in België ongeveer 800 nieuwe gevallen per jaar.

Het aantal kankertumoren neemt toe met de leeftijd. Bij kinderen zijn hersenkankers, zelfs al zijn ze zeer zeldzaam, de tweede meest voorkomende soort van kanker, na leukemie.

Laatst aangepast op: 30/09/2016

Oorzaken

Oorzaken of risicofactoren van een hersentumor De oorzaak of oorzaken van een hersentumor blijven meestal ongekend . Die ziektes treffen meestal mensen zonder een bijzondere vatbaarheid . Toch werd er een zeker aantal risicofactoren bepaald. Genetische afwijking Voor gliale tumoren bestaat er een

Symptomen

Symptomen van een hersentumor of van hersenkanker De symptomen van een hersentumor of van hersenkanker zijn heel variabel . Ze zijn afhankelijk van de grootte van de tumor, zijn aard en zijn plaats. Afwijkingen kunnen rechtstreeks te wijten zijn aan de tumorontwikkeling (vernietiging van

Onderzoeken

Opsporing hersenkanker Er is geen systematische opsporing voor dit type van kanker. Onderzoeken voor de diagnose van hersenkanker Als er na een algemeen klinisch onderzoek een vermoeden is dat een patiënt een hersentumor heeft, kan de arts het noodzakelijk achten om verschillende analyses en

Behandelingen

Voor de behandeling van een (kwaadaardige) hersentumor is een multidisciplinair team nodig (neurochirurg, radiotherapeut, oncoloog). In functie van het type, de grootte en de plaats van de tumor kunnen verschillende behandelingen overwogen worden: chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, gerichte

Getuigenissen

Nienke is vrijwilligster Animaties in het organisatiecomité van Levensloop Sint-Truiden. Ontdek haar getuigenis.Lees verder