Wat is een kankercel?

Het menselijke lichaam bestaat uit miljarden cellen die zich ontwikkelen, een functie vervullen en dan weer afsterven. En dat is allemaal geprogrammeerd...

Een kanker ontwikkelt zich op basis van een normale cel die aangetast is door een aantal afwijkingen – mutaties – die niet onderschept worden door de normale processen. De cel wordt abnormaal. Als de kankercel niet vernietigd wordt, begint ze zich te vermenigvuldigen om een tumor (gezwel) te vormen.

Wat is dat, een cel?

  •  Een membraan dat een gel (het cytoplasma) omsluit waarin de kern ondergedompeld is. 
  •  Die kern bevat het genetische erfgoed van elk individu, opgeslagen in de vorm van 23 paar chromosomen.
  •  Elk chromosoom bestaat uit vele proteïnen (eiwitten) en een DNA-molecule waarop onze genen "geschreven" staan. 
  •  Een gen bevat een nauwkeurige instructie die bijdraagt tot de werking van elke cel.

Hoe werkt dat?

Het menselijke organisme werkt dankzij een constant evenwicht tussen de productie van nieuwe cellen en de afbraak van andere cellen. Het leven van cellen wordt dus gecontroleerd door twee mechanismen.

  •  De celcyclus die leidt tot de productie van nieuwe cellen door celsplitsing. Bij elke splitsing wordt het DNA dat in de kern zit, identiek gereproduceerd.
  •  Het geprogrammeerde levenseinde van de cel (de apoptose) dat uitmondt in de vernietiging van oude of beschadigde cellen.

Tijdens de celcyclus zijn controlepunten geprogrammeerd. De bedoeling is hier te checken of het lopende proces normaal verloopt. Voor de cel is dit de gelegenheid om eventuele afwijkingen te identificeren en deze fouten te corrigeren. Als de cel er niet in slaagt ze te corrigeren, start ze haar zelfdoding door apoptose.

Hoe wordt een normale cel een kankercel?

Tijdens de levenscyclus van een cel en haar opeenvolgende celsplitsingen kunnen zich afwijkingen (mutaties) voordoen. Deze kunnen ontsnappen aan de controlemechanismen, zich accumuleren en geleidelijk transformeren van normale tot kankercel.

Deze mutaties kunnen te wijten zijn aan:

Deze transformatie is een meestal langdurig proces dat tientallen jaren in beslag kan nemen.

Getuigenissen

Stichting tegen Kanker biedt Rekanto aan, een bewegingsprogramma om de vermoeidheid te overwinnen. Michel en Bernadette delen met ons hun ervaring van nordic walking en yoga.Lees verder