Wat is kanker?

De term 'kanker' verwijst naar een groep ziektes waarin abnormale cellen zich op een chaotische manier delen en verspreiden. Als die kankercellen niet worden vernietigd, zal de ziekte evolueren en op korte of lange termijn tot het overlijden van de getroffen persoon leiden.

Kanker kan te wijten zijn aan externe factoren (levenswijze, omgevings- of beroepsfactoren, infecties) of interne factoren (erfelijke mutaties, hormonen, een ontregeld afweersysteem enz.). Die risicofactoren kunnen samen of opeenvolgend in actie komen en de ontwikkeling van kanker in gang zetten of in de hand werken.  Soms zitten er tientallen jaren tussen de blootstelling aan de externe factoren en de uitbarsting van de ziekte. Kanker kan worden aangepakt met één of een combinatie van verschillende behandelingen (chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie of een gerichte behandeling).

Hoe begint kanker?

Kanker ontstaat wanneer microscopische schade zich in een cel ophoopt, zonder te worden hersteld. Die cel, die nu een kankercel is, gaat zich op een chaotische manier delen. In het orgaan waar de kanker is ontstaan, ontstaat stukje bij beetje een kwaadaardige tumor (massa van kankercellen). De tumor wordt groter en dringt het omliggende weefsel steeds verder binnen.

Hoe verbreidt kanker zich?

In de loop van hun opeenvolgende delingen kunnen bepaalde kankercellen het vermogen ontwikkelen om uit hun oorspronkelijk weefsel te ontsnappen. Via de bloed- of lymfevaten kunnen ze dan andere organen inpalmen en ontstaan er secundaire kankers die we uitzaaiingen of metastases noemen. Het type van kanker wordt echter altijd bepaald op basis van zijn oorspronkelijk weefsel, ongeacht de plaats waar hij zit. Prostaatkanker die naar de botten is uitgezaaid, wordt bijvoorbeeld geen botkanker. Een 'echte' botkanker ontstaat uit de botcellen en is een compleet andere ziekte.

Kanker: een grote verscheidenheid

Elk type van kanker heeft zijn eigen kenmerken. Borstkanker is bijvoorbeeld een heel andere ziekte dan longkanker. Ze ontwikkelen zich aan een ander tempo en vragen om verschillende behandelingen. In één orgaan kunnen zelfs verschillende types van kanker opduiken. Zo bestaan er verschillende vormen van borst- of longkanker. De behandeling moet dus altijd zijn afgestemd op de specifieke  kenmerken van elke kanker, ongeacht het orgaan dat dan is aangetast.  Borstkanker die door uitzaaiingen naar de lever is uitgebreid, blijft borstkanker en moet dan ook als borstkanker worden behandeld.

Niet alle tumoren wijzen op kanker

Een tumor is een massa cellen die al dan niet kankerachtig kunnen zijn. We spreken over kwaadaardige (kanker) of goedaardige (geen kanker) cellen. Die laatste kunnen een bepaald volume aannemen en druk uitoefenen op organen of gezond weefsel. Maar in tegenstelling tot kwaadaardige tumoren zullen ze die niet binnendringen en zich niet uitbreiden.

Een duidelijke kijk op kanker van prof. Filip Lardon, ism Stichting tegen Kanker, is een mooi geïllustreerd en toegankelijk geschreven boek voor iedereen die meer wil weten over kanker. Stap voor stap lees je wat kanker precies is, hoe vaak de ziekte voorkomt, hoe en waarom ze in het lichaam ontstaat en hoe een tumor groeit en welke gevolgen dat heeft. Je kan het boek hier bestellen

Getuigenissen

Nienke is vrijwilligster Animaties in het organisatiecomité van Levensloop Sint-Truiden. Ontdek haar getuigenis.