STICHTING TEGEN KANKER IN 2015
JAARVERSLAG
Dankzij onze
donateurs en vrijwilligers, dringen we elke dag opnieuw kanker verder terug.
Wie zijn we? Ontdek Stichting tegen Kanker in 3 minuten Download ons volledig jaarverslag gratis Steun ons
ONZE PRIORITEIT?
KANKERONDERZOEK FINANCIEREN
ALLE PARE JAREN LANCEERT DE STICHTING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROJECTOPROEP BIJ ONDERZOEKERS
De ziekte
beter begrijpen,
betekent dat er meer
patiënten genezen. Daarom trekt Stichting tegen Kanker
al decennialang aanzienlijke bedragen uit voor
de financiering van
kankeronderzoek.

€ 0

119 van de projecten geselecteerd in 2012 et 2014 ontvingen nog financiering in 2015, voor in totaal € 4 680 908.

€ 0

Uitzonderlijke projectoproep: in 2015 lanceerde de Stichting een bijkomende projectoproep voor de financiering van spitsapparatuur. Hiervoor werd er € 5,9 miljoen extra toegekend.

€ 0

Wetenschappelijke Grants 2016: 21,5 miljoen euro gereserveerd. Een nieuw record, dankzij de onaflatende vrijgevigheid van onze donateurs en partners.

 
Meer info over onze financiering van wetenschappelijk onderzoek Ontdek de evolutie van onze investering
PATIËNTEN EN HUN NAASTEN BEGELEIDEN
Eén man op drie
en één vrouw op vier
wordt voor zijn of haar 75ste
met kanker geconfronteerd.
Jaarlijks gaat het om meer dan
65 000 Belgen, in 1% van het
aantal gevallen gaat het
om een kind.
ALLE ONEVEN JAREN WORDEN SOCIALE PROJECTBEURZEN UITGEREIKT

€ 0

19 projecten werden financieel ondersteund met € 880 368, om de begeleiding van mensen geraakt door kanker en hun naasten te verbeteren.

DE STICHTING BIEDT DIVERSE DIENSTEN OM DE ZIEKTE BETER HET HOOFD TE BIEDEN

0

schoonheids- en welzijnssessies voor patiënten.

0

kinderen met kanker en hun families konden een dagje ontspannen.

0

patiënten namen deel aan aangepaste bewegingsactiviteiten.

0

kinderen en jongeren konden voor een week de ziekenhuismuren achter zich laten zonder dat hun behandeling in het gedrang kwam.

0

De Stichting accepteerde 900 dossiers voor financiële hulp en kende hiervoor in totaal 521 632 euro toe aan patiënten in financiële moeilijkheden.

 

Via Kankerinfo 0800 15 802, alsook verschillende praatgroepen.

Meer info Bekijk het filmpje Bekijk het filmpje Meer info Bekijk het filmpje Meer info Kankerinfo Praatgroepen
IN ACTIE VOOR PREVENTIE
UV-PREVENTIE OM HUIDKANKER TE VOORKOMEN
Iedereen kan
kanker krijgen. Maar wie
gezond leeft, loopt veel
minder risico. We zouden
ongeveer 1/3 van de nieuwe
kankergevallen kunnen
voorkomen!

Actie Shadow Mifi

Gratis internet in de schaduw ... Van 22 tot 31 augustus op het strand van Oostende.

Slimmer in de zon

In 2015 namen 157 lagere scholen deel aan de campagne Slimmer in de Zon om kinderen te sensibiliseren voor de gevaren van uv.

De UV-scan

Deze handige camera kan de uv-schade aan de huid blootleggen. Het is een handig hulpmiddel voor sensibiliseringscampagnes bij het brede publiek. Op donderdag 2 juli namen experts van de Stichting de UV-scan mee naar het federaal parlement, om ook parlementariërs bewust te maken van de zonnebankproblematiek en het belang van uv-preventie.

De zonnebankpolemiek

Meer info over Actie Shadow Mifi Meer info over Slimmer in de Zon Meer info over de zonnebankpolemiek
DE STRIJD TEGEN ROKEN

LOBBYING

Overheden aanmoedigen om op te treden tegen roken.

Ter gelegenheid van de Werelddag zonder tabak op 31 mei richtte de Nationale Coalitie tegen Tabak, waar de Stichting deel van uitmaakt, zich tot de beleidsmakers en stelde verschillende maatregelen voor.

Onze dienst Tabakstop:
STOPPEN MET ROKEN HET KAN!

0 TABAKOLOGEN

30 tabakologen helpen mensen bij hun rookstop.

0 CONTACTEN

Bijna 17 000 telefonische contacten met onze dienst Tabakstop in 2015.

0 BEZOEKERS

Unieke bezoekers op de website: 228 155.

Meer info over Tabakstop Lees meer over Werelddag zonder tabak
Werelddag zonder tabak
  • Een totaalverbod op tabaksreclame in en voor verkooppunten.
  • Een verbod op het zichtbaar presenteren van tabaksproducten in de winkels.
  • De introductie van neutrale pakjes voor tabaksproducten (zonder logo of aantrekkelijke kleuren).
  • Een significante, onmiddellijke prijsverhoging van roltabak met minsten 1 euro en van sigaretten met minstens 50 cent.
  • De introductie van een wet ter bescherming van kinderen door een rookverbod op te leggen in wagens waarin kinderen zitten.

Resultaat: we waren blij te vernemen dat de federale regering besloot om de prijs van roltabak in 2016 te verhogen.

Meer info
OPSPORING DIKKEDARMKANKER PROMOTEN

Een Reuze Dikke Darm om mensen te sensibiliseren

In 2015 kocht Stichting tegen Kanker een gigantische, opblaasbare darm, bedoeld als ludiek hulpmiddel om bezoekers een dikke darm aan de binnenkant te doen ontdekken. Wie er doorheen loopt, leert meer over de evolutie van colorectale kanker en het nut van darmkankeropsporing.

Hier vindt u de data en locaties van de Reuze Dikke Darm in 2016
STUDIES IN HET KADER VAN KANKERPREVENTIE
Jongeren en tabak
De economische impact van huidkanker
Kennis, houding en gedrag van Belgen tegenover de zon
De bevolking is vóór nieuwe maatregelen tegen tabak
De Kankerbarometer:
kent u de risicofactoren van kanker?
Jongeren en tabak

Begin 2015 gaf Stichting tegen Kanker marktonderzoeksbureau GfK de opdracht om een online enquête uit te voeren onder jongeren. De resultaten waren verontrustend: 32% van de Belgische jongeren rookt en minstens 1 op de 5 rookt dagelijks. Uit de enquête blijkt ook dat twee op drie jongvolwassenen de laatste drie maanden tabaksreclame zagen, voornamelijk in perswinkels. De meerderheid van de respondenten was van mening dat blootstelling aan tabaksproducten in verkooppunten eigenlijk vergelijkbaar is met reclame. Meer dan zeven op tien jongeren zou akkoord gaan met een totaalverbod op deze manier van uitstallen. Ook zijn ze van mening dat neutrale pakjes (zonder logo of reclame), zoals ze in Australië worden verkocht, minder aantrekkelijk en toch voldoende informatief zijn.

De economische impact van huidkanker

Volgens de studie Economic burden of skin cancer in Belgium and the cost-effectiveness of prevention programmes gevoerd door professor Lieven Annemans en professor Lieve Brochez op vraag van Stichting tegen Kanker kost huidkanker ons land momenteel 103 miljoen euro per jaar. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben de professoren aanbevelingen voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de incidentie en gevolgen van huidkanker aan te pakken. De studie toont duidelijk aan dat primaire preventie vandaag de meest rendabele manier is om te strijden tegen huidkanker.

Kennis, houding en gedrag van Belgen

Dit is de derde enquête gerealiseerd in opdracht van Stichting tegen Kanker over de kennis, houding en het gedrag van Belgen rond blootstelling aan de zon. Het onderzoek wordt elke twee jaar herhaald en daardoor krijgen we een duidelijk beeld van hoe de kennis van onze landgenoten en hun gedrag evolueert. De editie van 2015 van de Tracking survey zon en uv-straling toont dan mensen zicht beter bewust zijn van de gevaren van de zonnebank en dat meer mensen een verbod zouden ondersteunen. Dat gezegd zijnde blijkt ook dat hoewel de kennis over de gevaren van natuurlijke uv-stralen stabiel is, we nog steeds geen noemenswaardige verandering zien in mensen hun gedrag. Het is dus van levensbelang dat we onze sensibiliseringsacties blijven voortzetten.

De bevolking is vóór nieuwe maatregelen

Volgens de Tabaksenquête uitgevoerd in oktober en november 2015 door marktonderzoeksbureau GfK kunnen maatregelen tegen tabaksgebruik op veel bijval rekenen van de Belgische bevolking, zelfs van rokers. 82% van de respondenten - en 66% van de rokers - is van mening dat het rookverbod in de horeca een goede zaak is. Bovendien blijkt uit de enquête dat sommige voorstellen die in het verleden veel kritiek kregen nu wel worden verwelkomd, zoals een verbod op roken in auto's waarin minderjarigen zitten (91% van de respondenten - en 87% van de rokers - is vóór) en neutrale verpakkingen zonder logo's of aantrekkelijke kleuren, zoals ze reeds in verschillende Europese landen zijn ingevoerd (50% stemt daarmee in). Daarom heeft de Stichting er nogmaals bij beleidsmakers op aangedrongen om een versnelling hoger te schakelen in de strijd tegen tabak.

Kankerbarometer 2015

Begin 2015 realiseerde Stichting tegen Kanker, middels een representatieve steekproef onder 1000 Belgen tussen 16 en 70 jaar oud, de tweede editie van haar enquête over de perceptie van de risicofactoren van kanker. De belangrijkste vaststelling: de meeste Belgen gaan er onterecht van uit dat kanker eerder een gevolg is van externe factoren (zoals vervuiling, voedingsadditieven ...) dan van een levenswijze. Onze levenswijze wordt echter gekoppeld aan meer dan de helft van de kankers. Ook zijn er grote verschillen in wat de bevolking als risicofactoren ziet en wat de reële risicofactoren zijn. De risico's verkeerd inschatten, kan er echter toe leiden dat we zonder het te beseffen verkeerde keuzes maken. En u, kent u het verschil tussen mythes en realiteit?

Meer info
MENSEN INFORMEREN,
DAT IS OOK EEN MANIER VAN STRIJD VOEREN
Kankerinfo biedt iedereen een luisterend en deskundig oor voor alles wat met kanker te maken heeft.
TV-spot Kankerinfo Voor al uw vragen over kanker, contacteer Kankerinfo Stichting tegen Kanker biedt tientallen publicaties aan. Ontdek ze via deze link Meer info over "Mijn Nalatenschat" Kankerinfo in 2015

Uitzonderlijke publicatie: "Mijn Nalatenschat"

"Wat zal er gebeuren als ik er niet meer ben?" Mijn Nalatenschat werd speciaal in 2015 ontwikkeld om je successie op een serene manier te regelen.

IN 2015 TELDEN WE ...

0

unieke bezoekers op onze website.

0

fans op Facebook.com/stichtingtegenkanker.

0

volgers op Twitter: @Samen_tegen_Kanker.

0

inschrijvingen op onze maandelijkse nieuwsbrief.

En nog zo veel meer ...
UW VRIJGEVIGHEID IN 2015
Ongeveer 900
vrijwilligers ...
... en 150 000 donateurs
schonken ons hun vertrouwen
in 2015.
Zonder hen zouden we al
onze acties niet kunnen
uitvoeren.
BEDANKT!

Doe een gift

En ondersteun zo wetenschappelijk kankeronderzoek, patiëntenbegeleiding en preventie acties.

Word 'Vriend van de Stichting'

Steun het onderzoek met een maandelijkse gift.

Meer info over giften Meer info over 'Vriend van de Stichting' Inkomsten & uitgaven 2015 Ontdek alle mogelijkheden om ons te steunen.
DOE MEE AAN LEVENSLOOP
Levensloop is een solidariteitsevenement waarbij we 24 u strijden tegen kanker. In 2015 vierde Levensloop in ons land zijn vijfjarig bestaan. De 23 edities van Levensloop georganiseerd in 2015 brachten maar liefst 2961 Vechters en 1378 teams samen. In totaal namen er 55 600 mensen deel en werd er 3 220 932 euro ingezameld!
Levensloop Hoop en solidariteit tegen kanker