Nierkanker

Nierkanker: verschillende soorten kwaadaardige tumoren

Niercelcarcinoom

Dit is de meest voorkomende niertumor bij volwassenen (80 % van de gevallen). Hij komt voor in de nierbuisjes, die deel uitmaken van de filtertjes (nefronen) van de nier.

Het overgangsepitheelcarcinoom

Deze tumor verschijnt in het nierbekken of in de urineleiders. Het overgangsepitheel (of urotheel) is de cellaag die de binnenwand van het nierbekken, de urineleiders en de blaas bekleedt. Dit soort van nierkanker gaat vaak gepaard met tumoren in de blaas.

Nefroblastoom (of 'Wilms-tumor')

Dit is een zeldzame vorm van nierkanker die voorkomt bij kleine kinderen. 

Hoe vaak komt nierkanker voor?

Nierkanker komt relatief weinig voor. In België tellen we bijna 1.490 nieuwe gevallen per jaar.

Deze ziekte kan op elke leeftijd verschijnen, maar treedt vooral op tussen 45 en 60 jaar. Ze komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Het stadium van een niertumor

Met 'stadium' verwijzen we naar de uitbreiding van de ziekte in het lichaam. Bij een niertumor bepalen we het stadium op basis van:

 • de grootte van de tumor
 • zijn graad van uitbreiding naar het omliggende weefsel
 • eventuele uitzaaiingen naar de lymfeklieren en/of andere organen

Uitzaaiingen 

Net als de meeste vormen van kanker kan een niertumor tot uitzaaiingen leiden.

Hoe meer een kanker zich ontwikkelt, hoe groter het risico dat er cellen ontsnappen. Die cellen kunnen zich via de bloed- of lymfebanen verbreiden. Ze nestelen zich dan in andere organen en vormen er secundaire tumoren die we metastasen of uitzaaiingen noemen. 

Nierkanker kan uitzaaien in de richting van:

 • de longen
 • de lymfeklieren
 • de botten
 • de lever
 • de hersenen

Deze uitzaaiingen bestaan uit nierkankercellen en moeten dus ook worden behandeld als nierkanker. Een tumor kan ook door het bindweefselkapsel van de nier groeien om zich uit te breiden naar het omliggende weefsel. 

De nieren

De twee nieren zitten aan weerskanten van de ruggengraat, achteraan de buik. De nieren, de urineleiders, de blaas en de urinebuis vormen samen de zogenaamde 'urinewegen'.

Wat doen de nieren?

De nier heeft een dubbele functie:

 • het bloed filteren en afval afvoeren door urine aan te maken
 • de lichaamsvloeistoffen stabiel houden door de concentraties van stoffen die er worden opgelost (zouten, zuren enz.) constant te houden.

Twee lagen

Er zitten twee lagen in het nierweefsel:

 • de schors (de oppervlakkige laag)
 • de merglaag (de diepe laag)

Een selectieve filtering 

In de merglaag zitten ongeveer één miljoen kleine filtertjes (nefronen) waar bloed doorheen stroomt. Elk uur filteren onze nieren ongeveer 7,5 liter bloed. Een groot deel van de zo gefilterde hoeveelheden water, zouten, mineralen en suikers wordt weer opgenomen door het lichaam. Enkel het afval wordt afgevoerd in de vorm van urine. 

Van de nieren naar de blaas

In elke nier zit een holte, het nierbekken genoemd, waarin de urine wordt verzameld. De urine vertrekt vanuit het nierbekken en vloeit via de urineleiders naar de blaas.

Website gehost doorPriorweb