Schoonheidsconsulente: voortgezette opleiding

Soin de beautéDinsdag, 27 december 2016

Opleiding met de schoonheidsconsulentes van Stichting tegen Kanker

Met haar project “Goed verzorgd, beter gevoel” wil Stichting tegen Kanker patiënten helpen om een positief zelfbeeld en een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit te behouden. 109 vrijwillige schoonheidsconsulentes trekken naar de ziekenhuizen om er gratis verzorging en schoonheidstips aan te bieden: gelaatsverzorging, make-up, sjaaltjes aanbrengen, …

De vrijwillige schoonheidsconsulentes krijgen een doorgedreven opleiding van Stichting tegen Kanker. De verzorging van kankerpatiënten vraagt immers een bepaalde kennis, maar ook een echt engagement van deze consulentes, die soms als enige in hun functie actief zijn in een ziekenhuis. Ze krijgen regelmatig bezoek van onze supervisoren, maar ervaringen delen met de groep, dat is nog veel beter!

Workshops om zich te informeren en ervaringen te delen

Daarom nodigt de Stichting tegen Kanker de schoonheidsconsulentes regelmatig uit om deel te nemen aan workshops in het kader van hun permanente opleiding. In 2016 organiseerden wij sessies in Wetteren, Leuven, Brussel en Oostende. Wij waren erbij op de sessie in Brussel en brengen hierover graag kort verslag uit.

4 dagen en een gevarieerd programma

Margaux Devillers, coördinatrice van het project: “Elk van deze dagen was een unieke gelegenheid waar schoonheidsconsulentes nader konden kennismaken met de personen die binnen de Stichting verantwoordelijk zijn voor de omkadering van het project: supervisoren, regionale coördinatrices en opleidingsverantwoordelijken.
Het was de gelegenheid bij uitstek om ervaringen uit te wisselen en vragen en opmerkingen te formuleren, maar ook tips en tricks te delen. Deze workshops spelen ook een belangrijke rol in de opleiding en de bijscholing van de consulentes.”

Tijdens deze bijscholingsdag in Brussel behandelden wij immers diverse thema’s met presentaties van externe partners: ((interactieve samenvatting))

Alles begint met een lekker ontbijtOntbijt

Hoe kun je de dag beter beginnen dan met een lekker ontbijt? Het is een prima gelegenheid om onze consulentes op een gezellige manier te ontvangen aan het begin van de dag.

Daarna brengen onze regionale coördinatrices ons op de hoogte van de laatste nieuwtjes over Stichting tegen Kanker. De resultaten van 2015, de nieuwe projecten en nieuwe campagnes, een overzicht van de verschillende afdelingen en diensten van de Stichting, ... Onze consulentes zijn onze ambassadrices op het terrein. Zij komen in contact met de patiënten en kunnen hen informeren over wat de Stichting allemaal doet.

Voor deze dag werden diverse partners uitgenodigd.

INGA WellbeingDe presentatie van INGA wellbeing

De traditionele ziekenhuisplunje is niet altijd zo flatterend. Sommige patiënten hebben daar geen problemen mee. Anderen vinden het heel moeilijk om hun veranderende lichaam te accepteren in kledij die wel lijkt uit te schreeuwen “Ik lig in het ziekenhuis”.  Onze consulentes kunnen hen informeren over alternatieven die hen een beter gevoel kunnen geven.

De kledij van INGA wellbeingIn deze context hebben we een mooie ontmoeting georganiseerd met de startup ‘INGA Wellbeing’.
Om ziekenhuiskledij aan te bieden die de schroom en de waardigheid respecteert van patiënten die door hun ziekte regelmatig in het ziekenhuis moeten verblijven, heeft de startup INGA Wellbeing een collectie kledij voor overdag en ‘s nachts ontwikkeld die helemaal niet lijkt op de ziekenhuishesjes. Deze collectie koppelt elegantie en comfort aan functionaliteit voor mannen en vrouwen die medische behandelingen moeten ondergaan, zowel in het ziekenhuis als thuis.

Fried RingootFried Ringoot

Fried is een ex-patiënt die met veel humor verslag uitbrengt over zijn ervaringen. Zijn verhaal is grappig, maar tegelijkertijd ook pakkend en indringend. Wij luisteren allemaal naar hem met de nodige emoties. Hij laat ons meebeleven wat hij heeft meegemaakt, maar hij verliest er nooit zijn glimlach bij. Echt een aangrijpende getuigenis.

Bekijk de getuigenis van Fried in een filmpje

“Humanitude”

“Humanitude” is een zorgbenadering waarbij de verzorgende zich aanpast aan de patiënt, die altijd als een persoon gezien moet worden. Het is ook een filosofie rond relaties, ondersteuning en begeleiding waarin iedereen wordt beschouwd als een autonoom wezen dat zijn eigen keuzes kan maken en weet wat best is voor hem of haar. De methodologie is gebaseerd op een aantal welzijnsprincipes:

  • De blik: de blik die wordt uitgewisseld moet teder zijn.
  • Het woord is van cruciaal belang tijdens de verzorging, zelfs als de patiënt niet kan antwoorden.
  • De aanraking is ook een aspect van de “humanitude” als “bevestiging van onze aanwezigheid in de wereld”, die vooral erg belangrijk is wanneer de het woord is weggevallen.
  • De verticale dimensie: de mens onderscheidt zich door zijn staande houding. Zij biedt de persoon heel wat voordelen, zowel op psychologisch als fysiek vlak, en dat op alle leeftijden. Een bejaarde kan en moet “rechtop” leven.
  • De glimlach wordt als cruciaal beschouwd in deze zorgfilosofie die bepaald wordt door een fundamenteel welzijnsprincipe: “geen gedwongen zorg".

Lees meer over "humanitude" (in het Frans)

Op de hoogte blijven van nieuwigheden

Om de patiënten een echte kwaliteitszorg te bieden, staan de verantwoordelijken van “Goed verzorgd, beter gevoel” voortdurend in contact met onze partners. Deze laatsten hebben ons nieuwe producten aangeboden die we op onze beurt hebben voorgesteld aan onze consulentes. Zij kunnen deze nieuwe producten dan uittesten tijdens toekomstige praktijkopleidingen alvorens ze te gebruiken bij de patiënten.

En daarna: tijd voor een welgemeende DANK JEDe groep

Bedankt aan al onze schoonheidsconsulentes voor de tijd die zij investeren in de patiënten, voor hun zachtheid, hun vriendelijkheid en hun toewijding. Bedankt aan diegenen die 6 maanden geleden gestart zijn, aan hen die al 3 jaar actief zijn en natuurlijk ook aan hen die wij speciaal in de bloemetjes willen zetten omdat ze al meer dan 10 jaar vrijwilligster zijn!

Het aantal jaren doet er niet toe. Bedankt dus aan:

Bedankt!

Meer info over Goed verzorgd, beter gevoel