De laureaten van de projectoproep « Heavy Equipment 2015 »

In 2015 lanceerde Stichting tegen Kanker een uitzonderlijke projectoproep die betrekking had tot het financieren van technische platforms. Er werden 17 projecten ingediend bij de Stichting; het panel buitenlandse experts selecteerde er 4. Zij krijgen in totaal € 5 905 300 toegekend.

De laureaten zijn:

  • Thierry Voet, Katholieke Universiteit Leuven, 1 763 761 €.        
  • Bernard Gallez, Université catholique de Louvain, 1 441 539 €
  • Christophe Deroose, Katholieke Universiteit Leuven, 1 200 000 €
  • Franki Speleman, Universiteit Gent , 1 500 000 €

We wensen deze onderzoekers en hun teams veel succes!

Procedure "Heavy Equipment 2015"

OPROEP AFGESLOTEN!

Elke intentieverklaring (maximum 3 per universiteit) dient zorgvuldig ingevuld te worden, alsook gedateerd en ondertekend door de "lead applicant" EN de rector van de universiteit (of zijn bevoegd vertegenwoordiger) in dewelke het technische platform geinstalleerd zal worden. 

Deze intentieverklaring moet ons ten laatste op 15 juni toekomen via:

 EN 

  • aangetekend schrijven naar Stichting tegen Kanker, ter attentie van Patricia Servais, Wetenschappelijk departement, Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel)

Onvolledige dossiers of dossiers die de criteria van het algemeen reglement niet respecteren, worden niet weerhouden. 

Nuttige links

Getuigenissen

clara
Onze hersenen zijn het centrum van onze gedachten, onze emoties en onze gevoelens. Ze bepalen de werking van alle andere organen en van ons lichaam. Maar hoe belangrijk onze hersenen ook zijn, het maakt ze niet immuun voor kanker. Elk jaar krijgen in België ongeveer 800 mensen te horen dat ze een hersentumor hebben, een goedaardige of een kwaadaardige. Lees de getuigenis van Clara.Lees verder