Emotionele steun bij kanker

Kanker is een beproeving. De patiënt en zijn naasten worden op heel wat vlakken geraakt. Er zijn vijf sleutelmomenten bij kanker: de aankondiging van de diagnose, de startperiode van de behandelingen, de intervallen tussen twee behandelsessies, het einde van de behandelingen en de periode na de behandelingen.

Iedereen beleeft deze sleutelmomenten anders. Eenzelfde gebeurtenis roept uiteenlopende gevoelens op naar gelang de persoon en naargelang het moment.

In elk geval is het belangrijk om op enige emotionele steun te kunnen rekenen, zowel voor de patiënt, de naasten en zelfs voor professionals. 

Emotionele steun voor de patiënt

Een diagnose van kanker gooit het leven grondig overhoop en kan gedurende een lange tijd veel energie vragen en emoties veroorzaken.

Tijdens de behandeling staat een multidisciplinair team binnen het ziekenhuis ter beschikking voor ondersteuning. Dankzij het Kankerplan kan tegenwoordig elke oncologische afdeling een beroep doen op een gespecialiseerde psycholoog.

Deze onco-psycholoog kan helpen om bepaalde vragen, emoties of angsten te beantwoorden en probeert zowel een ondersteuning te bieden naar de persoon met kanker als zijn naaste familie.

Ook de naasten ervaren immers de impact van kanker mee vanop de eerste lijn – worden bv. met onmacht en angst geconfronteerd – en hebben geregeld ook nood aan extra ondersteuning.

Na afronding van de behandeling vallen de contacten met het ziekenhuis fors terug en kunnen er nog steeds allerlei uitdagingen en moeilijk hanteerbare emoties de kop opsteken, zoals omgaan met vermoeidheid, angst voor herval,…

Vanuit de Stichting tegen Kanker bieden we enerzijds met onze Kankerinfo informatie en ondersteuning buiten het ziekenhuis. Anderzijds hebben we ook onze psychologische dienstverlening 'Goed gesprek, beter gevoel'  die buiten het ziekenhuis extra professionele psychologische ondersteuning biedt aan mensen met kanker en hun naasten.  Bovendien bieden we op enkele plaatsen ook praatgroepen (zie hieronder) waar er ruimte is voor lotgenotencontact.

We verwijzen ook graag naar deze interessante infosessies, die u kan bijwonen samen met uw familie of partner.

Emotionele steun voor de naasten

De aankondiging van de ziekte veroorzaakt niet alleen een emotionele aardbeving bij de patiënt, maar ook bij zijn naasten. Vaak worden de naasten nogal plots en brutaal in een ondersteunende rol geduwd. Hier zijn ze niet op voorbereid en vaak worden ze hier ook niet in omkaderd of ondersteund door het systeem van zorgverlening.

Een patiënt voor lange tijd ondersteunen en begeleiden, wordt vaak een hele beproeving voor de familie. Naasten van een patiënt wordt dan ook aangeraden om indien nodig een beroep te doen op morele of psychologische steun.

Hiervoor kunnen ze terecht bij:

 • de behandelende arts van hun zieke naaste 
 • praatgroepen, die families ruimte voor ontmoetingen en uitwisselingen met gespecialiseerde psychologen
 • patiëntenverenigingen
 • de psychologische dienstverlening in het ziekenhuis of zelfs bij Stichting tegen Kanker, die ook psychologische dienstverlening aanbiedt. Lees meer over de  psychologische dienstverlening van Stichting tegen Kanker.
 • de gratis telefonische hulplijn Kankerinfo (0800 15 802) van de Stichting. Deze staat ter beschikking van iedereen die de ziekte, behandelingen, ... wil bespreken.

Praatgroepen

De eigen zorgen en ervaringen kunnen delen: ook dat kan nuttig blijken te zijn, maar wat voor de ene goed is, is niet altijd aangewezen voor een ander. Daarom organiseert de Stichting "praatgroepen" waar een psycholoog erover waakt dat de uitwisseling nuttig.

Doelstelling

Soms willen patiënten met kanker graag andere mensen ontmoeten die een gelijkaardige ervaring hebben. Het kan een grote steun betekenen om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. De praatgroepen georganiseerd door Stichting tegen Kanker worden begeleid door een psycholoog of therapeut.

De groepen staan open voor patiënten, van welk type kanker ook. Sommige groepen staan ook open voor naasten en nabestaanden. De bedoeling is dat elke deelnemer een luisterend oor krijgt. Vanzelfsprekend blijft elk verhaal vertrouwelijk.

Hoe kan je deelnemen aan zo'n groep?

Sommige groepen bestaan al wat langer. De deelnemers hebben elkaar al wat beter leren kennen en samen een zekere weg afgelegd. Daarom nodigen wij geïnteresseerden uit om met deze referentiepersonen contact op te nemen voor alle praktische informatie.

Groepen die georganiseerd worden door ziekenhuizen of andere organisaties:

 • 2020 Antwerpen – ZNA Middelheim

  • Partnerprogramma “Leven en liefhebben met kanker”: voor koppels geconfronteerd met kanker
  • 8 samenkomsten
  • wekelijkse bijeenkomsten
  • Contact: Hanne Craeymeersch, 03 280 22 46
  • www.zna.be
 • 3500 Hasselt – Inloophuis

  • lotgenotencontact voor mensen met borstkanker en hun naasten
  • van 10.00-11.00 uur en van 14.00-15.00 uur
  • elke derde donderdagnamiddag van de maand.
  • Contact Inloophuis: 01143 32 99 
 • 3900 Overpelt – Maria Ziekenhuis Noord Limburg

  • Lotgenotencontact voor mensen met kanker.
  • Contact: Sigrid Claes, 011 82 60 78   

Contact

Stichting tegen Kanker:
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel
Tel.: 02 736 99 99 (tussen 8u30 en 12u)
Contacteer ons

Of via de Kankerfoon: 0800 15 802

Of contacteer één van de regioverantwoordelijken van de Stichting tegen Kanker.

Laatst aangepast op: 3/05/2017

Getuigenissen

Jacqueline is 47 als ze met abnormale buikpijn en aanhoudende vermoeidheid naar de huisarts gaat. Na een uitvoerig onderzoek valt de diagnose: eierstokkanker. Om de bijwerkingen van de ziekte en de behandelingen beter het hoofd te bieden, kiest de thuisverpleegkundige voor een combinatie met niet-klassieke geneeswijzen.Lees verder