Palliatieve zorg en levenseinde

Wanneer het einde nabij is

Als blijkt dat de patiënt niet meer kan genezen, terminaal is, zal de medische en verpleegkundige zorg zich zo veel mogelijk richten op het afremmen van de ziekte en het beheersen en liefst verminderen van de klachten. 

Palliatieve zorg: definitie

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. 

Dit betekent dat palliatieve zorg:

 • verlichting biedt voor pijnklachten en lijden door andere symptomen;
 • het leven eerbiedigt en de dood ziet als een normaal proces;
 • de intentie heeft de dood noch te bespoedigen noch uit te stellen;
 • de psychologische en spirituele aspecten van de zorg voor patiënten integreert;
 • een ondersteuningssysteem biedt aan patiënten om een zo actief mogelijk leven te kunnen leiden tot aan hun dood;
 • een ondersteuningssysteem biedt aan de familie om te helpen zich te redden tijdens de ziekte van de patiënt en hun eigen rouwproces;
 • gebruik maakt van een teamaanpak om te voorzien in de behoeften van patiënten en hun families, inclusief rouwverwerking (indien nodig);
 • waar nodig de kwaliteit van leven zal verhogen en zo mogelijk het ziekteverloop positief zal beïnvloeden;
 • vroeg in het ziekteverloop toepasbaar is, in combinatie met een verscheidenheid aan andere behandelingen die gericht zijn op het verlengen van het leven, zoals chemotherapie en radiotherapie, en onderzoeken omvat die nodig zijn om klinische complicaties beter te begrijpen en te behandelen.

Bron : Wereldgezondheidsorganisatie, WHO 2002

Concreet

Palliatieve zorg is het geheel van verzorging die aan een persoon wordt gegeven om de best mogelijke levenskwaliteit te handhaven bij een ongeneeslijke ziekte.

Deze verzorging heeft als doel:

 •  de pijn en de andere symptomen te verzachten
 •  de patiënt morele steun te geven 
 •  een algemene en kwaliteitsvolle begeleiding te schenken aan de patiënt en zijn omgeving

Er is een verschil tussen 'palliatieve zorgen' en 'palliatieve behandelingen'.

Euthanasie

Ondanks de grote vooruitgang op het gebied van behandeling, en ondanks de moed van veel patiënten, gebeurt het nog dat de ziekte het laatste woord krijgt. Deze situatie 'vergemakkelijken' is onmogelijk.

Lees verder

Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is een doelbewust medisch handelen. Bij palliatieve sedatie wordt de bewustzijnsverlaging, via toediening van medicatie, rechtstreeks en doelbewust nagestreefd.

Lees verder

Seksualiteit en intimiteit

Intimiteit en seksualiteit zijn normale, gezonde en belangrijke aspecten in het leven. Het zijn begrippen die bij iedere mens horen, maar die door iedere mens anders worden ingevuld. 

Lees verder

Getuigenissen

Hoe reageer je als een dokter je vertelt dat je ongeneeslijk ziek bent? Johan was eerst kapot van het nieuws. Maar hij besloot om door te zetten, te blijven vooruitgaan, om contact te houden met alle mensen om hem. Deze positieve benadering helpt hem om te blijven volhouden.Lees verder