Radiotherapie

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie is een behandeling die kankercellen vernietigt door middel van stralen met een hoge energiewaarde. Radiotherapie heeft de voorbije 20 jaar een enorme ontwikkeling gekend dankzij belangrijke technische vooruitgang.

Een frequente behandeling 

Ongeveer 60 procent van alle kankerpatiënten hebben tijdens hun ziekte een radiotherapie nodig.

Hoe werkt radiotherapie?

Radiotherapie gebruikt stralingen die de cellen beschadigen en uiteindelijk vernietigen. Alle weefsels zijn – in verschillende mate – gevoelig voor de werking van de stralingen. Dat geldt zowel voor gezonde als voor weefsels die door kanker zijn aangetast. De stralingen zullen een groter aantal cellen vernietigen in de weefsels met een hoger celvernieuwingsgehalte (de meeste kankers). Gelukkig zijn de herstelmechanismen van kankercellen meestal minder efficiënt, zodat de beschadiging hier efficiënter is. Hierdoor slaagt deze behandeling erin de kanker te vernietigen terwijl de gezonde weefsels zich in stand kunnen houden.

Voor meer doeltreffendheid wordt de radiotherapie gewoonlijk opgesplitst in vele sessies, met tussentijdse intervallen van meerdere uren of een dag. Het komt voor dat tegelijk met de radiotherapie ook antikankermedicatie (chemotherapie) wordt toegediend om de doeltreffendheid van de behandeling nog te verhogen.

Meerdere technieken

Er zijn meerdere toedieningstechnieken beschikbaar:

Externe radiotherapie

De straling wordt uitgezonden door een radiotherapietoestel (meestal een deeltjesversneller). De stralen worden in een bundel op de tumor gericht. Lees hier meer over uitwendige radiotherapie.

Interne radiotherapie of curietherapie

Een radioactieve stof wordt ingeplant in een orgaan, in direct contact met het gezwel. Lees hier meer over inwendige radiotherapie. 

Het biologische effect van de stralen

Dit is afhankelijk van de afgeleverde dosis, het volume en het tijdsbestek: hoe omvangrijker een tumor, hoe meer cellen hij bevat, hoe groter de totale dosis die nodig is om hem te vernietigen. In de bestraalde zone kunnen de stralingen ook gezonde weefsels beschadigen. Hun tolerantie varieert van het ene orgaan tot het andere. Als algemene regel geldt dat het risico op bijwerkingen stijgt met de geleverde dosis en de bestraalde volumes.

Is dit pijnlijk?

De bestralingen zélf zijn niet pijnlijk. 

Website gehost doorPriorweb