Voeding en kanker

Onderzoek bewijst belang omgevingsfactoren

De hele problematiek rond voeding en kanker kwam pas echt in de belangstelling toen bleek dat migranten vooral te maken kregen met de meest voorkomende kankers in het asielland, eerder dan met die uit het land van herkomst. Zo kwam bij Chinezen (uit Shanghai) die naar Amerika verhuisden, na één of twee generaties tien tot vijftien keer meer prostaatkanker voor, in tegenstelling tot maagkanker, dat vier tot zes keer minder voorkwam dan in China. 

Dit soort verschillen doet veronderstellen dat het ontstaan van kanker mee beïnvloed wordt door omgevingsfactoren, waaronder de voedingsgewoonten. Die voedingsgewoonten verschillen van land tot land, dus is ook de frequentie van de verschillende kankertypes anders.

Voeding is slechts één factor

Het ligt voor de hand om te denken dat enkel en alleen de kankerverwekkende stoffen in de voeding verantwoordelijk zijn voor de vorming van kanker. Dit klopt slechts ten dele. Ze verklaren de relatie tussen voeding en kanker niet volledig. Ook stoffen die kanker kunnen helpen voorkomen of die kankerverwekkende bestanddelen neutraliseren, spelen een rol. Kanker is bovendien het resultaat van verschillende wijzigingen op cellulair niveau. Sommige daarvan zijn gelinkt aan onze levenswijze, andere zijn erfelijk bepaald. 

Dit samenspel van omgevingsfactoren en erfelijkheid maakt het niet makkelijk om de rol van de voeding precies af te bakenen. Voeding is anders gezegd slechts één van de bepalende factoren bij het ontstaan van kanker. 

Een team eminente wetenschappers kwam intussen wel tot de conclusie dat vermoedelijk 30 % van het sterftecijfer door kanker mee veroorzaakt wordt door de voeding. De factor alcohol is daarbij niet meegerekend, wat vermoedelijk staat voor een bijkomende 3 % (vrouwen) en 10 % (mannen). 

Het totale sterftecijfer aan kanker, waarin voeding een rol speelt, schommelt tussen 10 en 70 %, wat niet verwonderlijk is als je weet dat niet alleen de voeding het risico op kanker bepaalt.

Risico's van voeding

Samengevat

Er een gezonde levensstijl op nahouden is geen absolute garantie tegen kanker, maar verhoogt wel onze kansen op een lang en gezond leven. De toegenomen levensverwachting doet immers het belang van preventie toenemen: omdat we ons lichaam veel langer nodig zullen hebben, moeten we het alles geven wat het nodig heeft. En dat hebben we wel in eigen handen!

Website gehost doorPriorweb