Voeding en kanker

De wetenschap voert permanent verder onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker. Meerdere studieresultaten wijzen op een duidelijk verband, maar tal van hypothesen moeten nog bevestigd worden. Hierna volgt een stand van zaken op dat vlak, en meer uitleg over hoe het echt in elkaar zit.

Wetenschappelijk gezien zijn er momenteel voldoende aanwijzingen dat een gezond gewicht, de consumptie van 5 porties fruit en groente per dag (in totaal 500 g), en voldoende volkorenproducten in je voeding het risico op bepaalde kankertypes helpen verminderen.

Gezond eten is belangrijk. Toch ligt in de kankerpreventie ook meer en meer de nadruk op het ‘genieten van eten’. Het is belangrijk om je gezonde voeding zorgvuldig uit te kiezen en te plannen. En neem ook best voldoende tijd om aan tafel te genieten van je maal-‘tijd’.

Voeding is slechts één factor

Het ligt voor de hand om te denken dat enkel en alleen de kankerverwekkende stoffen in de voeding verantwoordelijk zijn voor de vorming van kanker. Dit klopt slechts ten dele. Ze verklaren de relatie tussen voeding en kanker niet volledig. Ook stoffen die kanker kunnen helpen voorkomen of die kankerverwekkende bestanddelen neutraliseren, spelen een rol. Kanker is bovendien het resultaat van verschillende wijzigingen op cellulair niveau. Sommige daarvan zijn gelinkt aan onze levenswijze, andere zijn erfelijk bepaald. 

Dit samenspel van omgevingsfactoren en erfelijkheid maakt het niet makkelijk om de rol van de voeding precies af te bakenen. Voeding is anders gezegd slechts één van de bepalende factoren bij het ontstaan van kanker. 

Een team eminente wetenschappers kwam intussen wel tot de conclusie dat vermoedelijk 30 % van het sterftecijfer door kanker mee veroorzaakt wordt door de voeding. De factor alcohol is daarbij niet meegerekend, wat vermoedelijk staat voor een bijkomende 3 % (vrouwen) en 10 % (mannen). 

Het totale sterftecijfer aan kanker, waarin voeding een rol speelt, schommelt tussen 10 en 70 %, wat niet verwonderlijk is als je weet dat niet alleen de voeding het risico op kanker bepaalt.

Risico's van voeding

 

Website gehost doorPriorweb