Mammografie

Wat is een mammografie?

Een mammografie is een radiologisch onderzoek, met röntgenstralen of X-stralen, van de borsten. Van elke borst worden minstens twee foto’s genomen: één vooraan en één in profiel. Soms wordt er nog een derde foto van opzij genomen om de borst volledig zichtbaar te maken. In België krijgen alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de twee jaar een uitnodiging voor een mammografie, ook bekend als de ‘Mammotest’. Het onderzoek is gratis. De bedoeling is borstkanker op te sporen. Bij risicofactoren (gevallen van borstkanker in de familie bijvoorbeeld) kan de mammografie vaker en/of ook aan jongere vrouwen worden voorgeschreven.

Waar dient een mammografie voor?

Een mammografie helpt borstkanker en/of precancereuze letsels op te sporen. Ze kan ook de diagnose helpen stellen bij bepaalde symptomen zoals pijn, een knobbeltje, verlies van vocht uit de tepel enz. Maar voor borstkanker volstaat de mammografie niet om de diagnose te stellen. Ze moet altijd worden aangevuld met een echografie en indien nodig ook met een biopsie.

Hoe verloopt een mammografie?

Je komt met ontbloot bovenlichaam in de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. De radioloog plaatst je voor de mammograaf, een toestel dat mammografieën maakt. Het bestaat uit een systeem om de borst samen te drukken en uit een koker met röntgenstralen. Je borst wordt tussen de steunplaat (daarin zit de röntgenfilm waarop de foto wordt vastgelegd) en een uitneembare plaat gelegd en dan samengedrukt. Dat voelt wat onaangenaam aan, maar echt pijnlijk is het niet. Alles hangt af van hoe gevoelig je borsten zijn. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. De negatieven worden onmiddellijk ontwikkeld.

Bijzondere voorzorgen

De mammografie vraagt geen bijzondere voorbereiding.
Voor het screenen van borstkanker gebeurt een mammografie het best in de eerste helft van de menstruatiecyclus. Dat is in de twee weken volgend op de eerste dag van je maandstonden.
Bij een mammografie komt maar een heel lichte dosis röntgenstralen vrij, maar het onderzoek wordt toch afgeraden aan zwangere vrouwen.

©Vivio

Getuigenissen

levensloop grant
Levensloop Deinze is een prille organisatie met effect. Na de deelname en fondsenwerving voor Tour of Hope volgt nu de GRANT - Villa Zomernest vzw. Dit lokale project werd ingediend bij Stichting tegen Kanker voor het verkrijgen van een GRANT. Met succes! Villa Zomernest vzw hoort bij de laureaten en ontvangt een bedrag van € 2200 om te investeren in de inrichting van de massageruimte in het inloophuis. In het voorjaar verwachten ze hun gasten te verwelkomen. Lees verder