Radon en kanker

Radon is een natuurlijk voorkomend, radioactief edelgas. Het komt vrij bij het radioactief verval van radium. Dit metaal komt voor in een steen- en rotsachtige bodem. Het gas ontsnapt voornamelijk uit de ondergrond, die als basis kan dienen voor bouwmaterialen. Het radon kan zich daarna hechten aan kleine stofdeeltjes en op die manier in de longen terechtkomen.

Radon is per definitie vluchtig. Indien een ruimte die zich in een geografische risicozone bevindt en niet of slecht geventileerd wordt, kan het radon zich ophopen. Door het edelgas in te ademen, bestaat er een hogere kans op het ontstaan van longkanker. Rokers lopen extra risico, omdat de effecten van roken en blootstelling aan radon elkaar versterken.

 

Meer info op http://fanc.fgov.be/nl/faq/faq-radon

Laatst aangepast op: 4/10/2017

Getuigenissen

"Ik sla me erdoor omdat ik vertrouwen heb in mijn toekomst. Ik geniet van elk huidig moment en denk aan alle momenten die ik zeker en vast nog ga meemaken.”Lees verder