Roken: de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker

Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. Als niemand meer zou roken, zouden we een kanker op drie kunnen vermijden. Ook meeroken (passief roken) kan leiden tot kanker bij niet-rokers.

Schadelijke gevolgen van roken

Er is een duidelijk verband tussen roken en het ontstaan van verschillende soorten kanker, waaronder longkanker, maar ook nog vele andere soorten kanker. 

Roken vergroot tevens het risico op onder meer hart- en vaatziekten, diabetes en longaandoeningen, en leidt tot een verminderde vruchtbaarheid. Gemiddeld leven rokers vijftien jaar minder lang dan niet-rokers.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is de beste manier om kanker te voorkomen. Bovendien zijn er nog heel wat andere gezondheidsvoordelen verbonden aan stoppen met roken, ook op wat latere leeftijd.

In 2012 wordt gedragsmatige hulp bij het stoppen met roken vergoed via de basisverzekering. Stoppen met roken met effectieve ondersteuning leidt tot meer succes. De huisarts, gynaecoloog (bij zwangerschap) of medisch specialist kan je daarbij helpen. Ook een psycholoog kan helpen. Tabakologen zijn professionals die een bijkomende speciale opleiding hebben gevolgd om rookstop te begeleiden.

Ook Stichting tegen Kanker heeft een gratis dienstverlening voor mensen die willen stoppen met roken: de dienst Tabakstop.

Gevolgen van (mee)roken

Meeroken (passief roken) kan eveneens leiden tot longkanker en hart- en vaatziekten. Bij zwangere vrouwen veroorzaakt meeroken een verhoogd risico op vroeggeboorte en wiegendood, een te laag geboortegewicht en astma bij het kind. 

Over de gevolgen van roken en rookgedrag op de gezondheid is intussen het een en ander bekend. Roken is de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak. Rokers leven gemiddeld vijftien jaar minder lang dan niet-rokers. Van elke vier rokers overlijden er twee vroegtijdig door het roken, één ervan zelfs op middelbare leeftijd. 

Roken is de hoofdoorzaak van longkanker. Van alle longkankers is 90 procent toe te schrijven aan roken. Longkanker is zeldzaam bij niet-rokers. Minder dan 1 procent van de niet-rokers zal ooit overlijden aan longkanker. Meeroken verhoogt het risico op longkanker voor niet-rokers met 20 procent.

Roken verhoogt naast het risico op longkanker ook het risico op tumoren in het hoofd- en halsgebied (bv. slokdarmkanker en strottenhoofdkanker), maagkanker, darmkanker, leverkanker, alvleesklierkanker, nierkanker, blaaskanker, baarmoederhalskanker, acute myeloïde leukemie en huidkanker.

Roken in combinatie met te veel alcohol, verhoogt het risico op tumoren in het hoofd- en halsgebied (mond, stemband, slokdarm ...) zeer sterk. 

De gezondheidsvoordelen van stoppen met roken zijn voelbaar. Na een jaar is het risico op hart- en vaatziekten met de helft gedaald. Binnen vijf jaar is de kans op mondholte- of slokdarmkanker eveneens gehalveerd. Na tien jaar is de kans op longkanker gedaald tot twee keer het risico van een nooit-roker.

Wetenschappelijk onderzoek levert voortdurend nieuw bewijsmateriaal over de schadelijke gevolgen van roken.

Longkanker

Roken veroorzaakt longkanker. Bij bijna negen op de tien patiënten met longkanker is de ziekte terug te voeren op het roken. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen longkanker ontwikkelen bij een lagere blootstelling aan de schadelijke stoffen in sigaretten dan mannen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de vrouwelijke hormoonhuishouding.

Deze kankersoort treft nu (nog) meer mannen dan vrouwen. De ziekte bij mannen komt vooral vanaf de leeftijd van 65 en ouder voor. Vrouwen krijgen de ziekte vaak tien jaar eerder, vanaf hun 55ste. De verwachting is dat rond 2015 meer vrouwen dan mannen aan longkanker zullen overlijden. Bij vrouwen zal dan longkanker hoogstwaarschijnlijk op de eerste plaats van overlijdens door kanker komen, gevolgd door borstkanker.

Niet-rokers krijgen zelden longkanker. Minder dan één op de honderd niet-rokers zal ooit overlijden aan longkanker. Meeroken kan echter wél leiden tot longkanker. Niet-rokers krijgen daarom de raad om zo min mogelijk de tabaksrook van anderen in te ademen.

Kanker in de mond, keelholte, slokdarm en strottenhoofd

Kankertumoren in de mondholte, de tong, de keel, de slokdarm en het strottenhoofd komen vaker voor bij rokers. Over mondkanker is bekend dat rokers er twee tot vier keer meer risico op lopen dan niet-rokers. Het risico op tumoren is nog groter als het roken samengaat met regelmatig alcoholgebruik (dagelijks drie glazen of meer), een slechte mondhygiëne of langdurige irritatie van gebitselementen.

Deze tumoren komen nu (nog) vaker bij mannen voor dan bij vrouwen, en vaak pas na het vijftigste levensjaar. Onder patiënten met slokdarmkanker en strottenhoofdkanker neemt het aantal vrouwen toe.

Maag-, lever- en alvleesklierkanker

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat roken het risico op maag-, lever- en alvleesklierkanker vergroot. De ziekte komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en meestal na het zestigste levensjaar.

Leverkanker treft jaarlijks ruim 500 mensen, en iets vaker mannen dan vrouwen. De diagnose wordt bij mannen vaak na het zestigste jaar vastgesteld, bij vrouwen tien jaar later. Jaarlijks krijgen in België ongeveer 1.650 mensen de diagnose alvleesklierkanker. Deze kankersoort treft mannen en vrouwen even vaak, en meestal na het zestigste levensjaar.

Nier- en blaaskanker

Rokers lopen anderhalve keer zoveel risico op nierkanker dan niet-rokers. Deze kankersoort komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, op alle leeftijden, maar vooral tussen 55 en 75 jaar.

Roken is de belangrijkste risicofactor voor blaaskanker. Vier keer meer mannen dan vrouwen krijgen blaaskanker, meestal na het zestigste jaar. Van de tien mannen die sterven aan blaaskanker is ongeveer de helft te wijten aan roken. Van de drie vrouwen die sterven aan blaaskanker is er één te wijten aan roken.

Baarmoederhalskanker

In de praktijk zien we dat baarmoederhalskanker vaker voorkomt bij vrouwen die roken dan bij vrouwen die niet roken. Bij dit soort kanker spelen humaan papillomavirussen (HPV) meestal een rol. Een infectie met HPV kan op de duur leiden tot een voorstadium van baarmoederhalskanker. Gewoonlijk ruimt het lichaam die afwijkende cellen op. Gebeurt dit niet dan kunnen deze cellen zich ontwikkelen tot kankercellen. Roken beïnvloedt het afweersysteem waardoor het lichaam meer moeite kan hebben om een HPV-infectie op te ruimen. Ieder jaar krijgen in België 650 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker, vaak na het vijftigste levensjaar.

Vulvakanker

Ook vulvakanker (schaamlippen) komt vaker voor bij vrouwen die roken dan bij vrouwen die niet roken. Zoals bij baarmoederhalskanker speelt ook bij vulvakanker het humaan papillomavirus (HPV) een rol. Roken beïnvloedt het afweersysteem waardoor het lichaam meer moeite kan hebben om een HPV-infectie op te ruimen. In ons land krijgen jaarlijks ongeveer 180 vrouwen de diagnose vulvakanker. Meer dan de helft van hen is ouder dan 70.

Acute myeloide leukemie

Roken veroorzaakt één op de vijf gevallen van acute myeloide leukemie. Kankerverwekkende stoffen in tabaksrook komen ook in het bloed terecht en kunnen daar schade aanrichten. Jaarlijks krijgen in België ongeveer 300 mensen de diagnose acute myeloide leukemie. Deze kankersoort komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en treft meestal volwassenen.

Getuigenissen

Stichting tegen Kanker, de grootste privéfinancier van onderzoek naar de ziekte in België, hoopt in meer testamenten op te duiken. Met haar jongste campagne, die dit weekend wordt afgetrapt, zet ze de mooiste momenten van patiënten in de verf. Dit is het moment van Elaine.Lees verder