Chronische leukemie (volwassenen) - Oorzaken

Oorzaken en risicofactoren van chronische leukemie

We kennen ondertussen enkele omstandigheden die het aantal gevallen van leukemie de hoogte in sturen:

  • De beroepsmatige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen (zoals benzeen). 
  • De blootstelling aan een grote hoeveelheid radioactiviteit. Een klein percentage (± 3 %) van de patiënten die met een radiotherapie of chemotherapie tegen kanker werden behandeld, ontwikkelt enkele jaren later leukemie. 
  • Sommige virussen spelen ook een rol in de verschijning van een specifiek type van leukemie, dat bijna niet voorkomt in België. 
  • Genetische aanleg zou een invloed kunnen hebben op de verschijning van bepaalde vormen van leukemie. 

Hoewel we verschillende risicofactoren kennen, is het nagenoeg nooit mogelijk om iemand te vertellen dat hij/zij om 'die of deze specifieke reden' leukemie heeft gekregen. Kanker is trouwens meestal het resultaat van een lange opeenstapeling van celschade, met welke oorzaak dan ook. Net als alle andere vormen van kanker is ook leukemie niet besmettelijk.

Getuigenissen

“Er was bij mij geen sprake van een voorgeschiedenis van borstkanker in mijn familie, ik behoorde niet tot een risicogroep. Voor ik ziek werd, was ik dus helemaal niet bezig met kanker of met preventie, hoewel we een betrekkelijk gezond leven leidden. Ik zou durven zeggen dat preventie belangrijker geworden is sinds ik ziek werd. En niet enkel in verband met borstkanker, maar in verband met alles, of het nu gaat om tabak, de zon, voeding ... Lees verder