Colorectale of dikkedarmkanker - Algemeen

Hier kun je een algemene uitleg vinden over kanker, en wordt o.a uitgelegd wat kanker is. Hieronder bespreken we kanker van de dikke darm. 

Dikkedarmkanker wordt ook aangeduid met de term ‘colorectale kanker’. 

De dikke darm

Ons spijsverteringskanaal bestaat uit een reeks organen. Wanneer we voeding inslikken, gaat die via de slokdarm, de maag en de dunne darm naar de dikke darm. Die laatste bestaat op zijn beurt uit:
  • een omhooglopend deel (colon ascendens genoemd) 
  • een horizontaal lopend deel (colon transversum genoemd)
  • een omlaaglopend deel (colon descendens genoemd) 
  • het sigmoïde colon (ook S-vormige darm genoemd)
  • het rectum (ook endeldarm genoemd), dat eindigt in de anus
Alles samen is de dikke darm ongeveer 1,5 meter lang. Hij ligt in de buikholte. De wand van de dikke darm bestaat uit verschillende lagen (o.a. slijmvlies en spier). 

De dikke darm

Darmkanker in cijfers

In de infografiek hieronder zijn de cijfers van het Belgisch kankerregister gebruikt. Wij vatten die cijfers voor u samen en geven ze grafisch weer. Zo kunt u makkelijk zien hoe vaak deze kanker per jaar optreedt, welke leeftijden het meest getroffen worden, en hoeveel mensen eraan overlijden.

Mensen jonger dan 40 krijgen zelden dikkedarmkanker. De frequentie neemt snel toe na de leeftijd van 50. Een groot deel van de dikkerdarmkankers treedt op in het onderste deel van de dikke darm, maar deze kanker kan in de gehele dikke darm optreden.

Classificatie van dikkedarmkanker

Dikkedarmkanker is in te delen in drie types, op basis van hoe vaak dikkedarmkanker voorkomt in de familie van de patiënt:

1. Sporadische dikkedarmkanker

Deze vorm is goed voor zowat drie kwart van alle dikkedarmkankers. Mensen met deze vorm hebben geen verhoogd familiaal of erfelijk risico op dikkedarmkanker, maar een gewoon of normaal risico.

2. Familiale dikkedarmkanker

Deze vorm is goed voor zowat een vijfde van alle dikkedarmkankers. De kanker treft mensen waarvan bij minstens één ouder, broer, zus of kind dikkedarmkanker werd vastgesteld. In feite gaat het om families waarin sporadische kanker vaker dan normaal voorkomt, zonder dat er sprake is van erfelijke dikkedarmkanker. Ouders, broers, zussen en kinderen van mensen die dikkedarmkanker hebben of hadden, hebben een verhoogd risico.

3. Erfelijke dikkedarmkanker

Deze vorm is goed voor zowat 5% van alle dikkedarmkankers. Er worden drie soorten erfelijke dikkedarmkanker onderscheiden.

·        Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)

Dit is een aangeboren aandoening. Mensen met dit syndroom hebben honderden dikkedarmpoliepen, vaak al op jonge leeftijd. Als die niet preventief worden verwijderd, ontstaat nagenoeg altijd kanker.

·        Hereditair Non-Polyposis Colorectaal Carcinoom (HNPCC of Syndroom van Lynch)

Ook mensen met deze erfelijke aandoening hebben een verhoogd risico op dikkedarmkanker, maar zonder dat ze veel poliepen hebben.

·        Andere erfelijke dikkedarmkanker

In deze groep worden darmkankers geklasseerd waarvan het bewezen is er een erfelijke factor bepalend is geweest in het ontstaan van de dikkedarmkanker, maar die niet tot bovenstaande (vaker voorkomende en eerder ontdekte) groepen behoren. Het gaat bv om MYH-polyposis, de associatie van autosomale dominante juveniele polyposis met hereditaire hemorrhagische telangiectasiën, familial colorectal cancer type X, of het syndroom van dubbele DNA mismatch repair gen mutaties.

Daarnaast wordt dikkedarmkanker ook ingedeeld in functie van hoe ver gevorderd hij is specifiek bij de betrokken patiënt, het zogenaamde “stadium”. Nadat de kanker lokaal doorgroeit, zal de kanker binnendringen in de diepere lagen van de darmwand (meer informatie vind je op deze pagina). Wanneer kankercellen voldoende diep zijn doorgedrongen om de lymfevaten en bloedvaten te bereiken, kunnen ze klieren en andere organen koloniseren. Daarbij gaat het in eerste instantie vaak om de lever, soms de longen of de beenderen, maar elk orgaan kan getroffen worden. Er bestaan twee classificaties om het stadium van de ziekte te omschrijven: “Dukes” en “TNM”. Als jouw huisarts deze termen gebruikt om over kanker te spreken, vraag dan wat ze betekenen in jouw specifieke geval.

 

Laatst aangepast op: 11/05/2021

Oorzaken

Dikkedarmkanker De meeste types van dikkedarmkanker treffen mensen die ogenschijnlijk geen bijzondere risico’s, behalve de leeftijd, vertonen. Ze vormen het resultaat van talloze interacties tussen nog te onderzoeken oorzaken, kankerverwekkende stoffen en genetische factoren die mensen vatbaar

Symptomen

Dikkedarmkanker kan gepaard gaan met heel veel symptomen die echter niet alleen bij deze ziekte horen. De aard van de symptomen en de snelheid waarmee ze verschijnen, variëren naargelang de plaats van de tumor in de dikke darm . Vergeet niet dat dikkedarmkanker in het begin helemaal geen klachten

Onderzoeken

Zoeken naar onzichtbaar bloed in de stoelgang Kanker gaat vaak gepaard met licht bloedverlies dat niet altijd met het blote oog zichtbaar is. Die microscopische bloedingen kunnen worden ontdekt door een beetje stoelgang op een spateltje te laten reageren op chemische producten. Vroege opsporing van

Behandelingen

De behandeling van invasieve kanker vereist een nauwgezette coördinatie tussen verschillende medische en paramedische disciplines . Afhankelijk van de noden komen er verschillende medische en niet-medische zorgen bij kijken. De therapeutische strategie wordt daarom nooit door één arts beslist .

Nog meer weten?

Getuigenissen

levensloop grant
Levensloop Deinze is een prille organisatie met effect. Na de deelname en fondsenwerving voor Tour of Hope volgt nu de GRANT - Villa Zomernest vzw. Dit lokale project werd ingediend bij Stichting tegen Kanker voor het verkrijgen van een GRANT. Met succes! Villa Zomernest vzw hoort bij de laureaten en ontvangt een bedrag van € 2200 om te investeren in de inrichting van de massageruimte in het inloophuis. In het voorjaar verwachten ze hun gasten te verwelkomen. Lees verder