Eierstokkanker - Oorzaken

Oorzaken en risicofactoren van eierstokkanker

Over de oorzaken van eierstokkanker is niets geweten. Uit statistieken blijkt wel dat deze kanker vaker voorkomt bij vrouwen met weinig of geen kinderen. Er zijn aanwijzingen dat veelvuldige zwangerschappen en het gebruik van de anticonceptiepil het risico op eierstokkanker zouden verminderen.

Familiale voorgeschiedenis

Het gebeurt soms dat er in één familie verschillende vrouwen eierstokkanker krijgen. Wanneer de ziekte voorkomt bij minstens twee vrouwen die in de eerste graad familie van elkaar zijn, dan spreekt men van een 'verhoogd risico op eierstokkanker'. Dat is bijvoorbeeld het geval als er eierstokkanker optreedt bij

 • twee zussen
 • een vrouw en haar moeder

Erfelijke aanleg

 • Erfelijke eierstokkanker
  Bij 5 tot 10 % van de vrouwen waarbij eierstokkanker in de familie voorkomt, gaat het om een erfelijke afwijking. De eierstokkanker komt dan vaak voor in combinatie met andere vormen van kanker, zoals borst- of darmkanker. Er bestaat 50 % kans dat je die genetische aanleg aan je kinderen doorgeeft. Met andere woorden: elk kind heeft één kans op twee dat het eraan ontsnapt.
 • Erfelijke opsporing
  Als er bij meerdere vrouwen die in de eerste graad familie van elkaar zijn eierstokkanker voorkomt, dan is een familiaal onderzoek nuttig om te zien of er al dan niet sprake is van een erfelijke afwijking. Dit onderzoek gebeurt in samenspraak met een arts van een genetisch centrum.
 • DNA-onderzoek
  Door wat bloed af te nemen, kan men in het DNA zoeken naar erfelijke mutaties. Dit onderzoek duurt soms enkele maanden en gebeurt voor erfelijke eierstokkanker die vaak voorkomt in combinatie met borstkanker (namelijk die gekoppeld aan het zogenaamde BRCA-gen).

Als je je afvraagt of jouw ziekte misschien erfelijk is, dan spreek je daar het best over met je dokter.

Net als alle vormen van kanker is ook eierstokkanker niet besmettelijk. Je partner loopt dus geen enkel risico tijdens bijvoorbeeld seksuele betrekkingen.

Laatst aangepast op: 11/07/2017

Getuigenissen

Pat
Weet je, ik wil dit alles nog niet achterlaten! Nu niet. Ik heb nog zoveel te beleven en te delen met jullie.Lees verder