Hersenkanker - Algemeen

Hier vindt je een algemene uitleg over kanker, en wordt o.a uitgelegd wat kanker is. Hieronder bespreken we kanker van de hersenen.

De hersenen

De hersenen staan slechts in voor 2 % van het lichaamsgewicht, maar bevatten honderden miljarden cellen die verantwoordelijk zijn voor de intellectuele en sensibele functies. Ze zijn omringd door 3 beschermende membranen, de hersenvliezen. Alle delen van de hersenen en het zenuwstelsel die in de schedel liggen heten samen het “encephalon”. Om een aantal afzonderlijke delen daarvan te noemen: het cerebellum (de kleine hersenen) , de hersenstam, het diëncefalon en het cerebrum 

Hersenen

Primaire hersenkanker of uitzaaiing?

Een hersenkanker kan ontstaan zijn in de hersenen (een primaire hersenkanker) maar het is ook mogelijk dat het een uitzaaiing is van een andere tumor (bv een borstkanker). In dat geval gaat het niet om hersentumoren en is de behandeling van deze uitzaaiingen afhankelijk van de kanker waaruit ze voortkomen.

We gaan het hier alleen over de “primaire” hersenkankers hebben. 

Hersenkanker in cijfers

Rekening houdend met alle soorten hersenkankers registreert men in België ongeveer 800 nieuwe gevallen per jaar.

Het aantal kankertumoren neemt toe met de leeftijd. Bij kinderen zijn hersenkankers, zelfs al zijn ze zeer zeldzaam, de tweede meest voorkomende soort van kanker, na leukemie.

Classificatie van hersenkankers

Gliale tumoren

De meest courante hersentumor komt uit de gliacellen (steuncellen) die rond de zenuwcellen zitten. Er zijn verschillende categorieën van gliale tumoren (gliomen). Het gaat bijvoorbeeld om astrocytomen, glioblastomen, oligodendrogliomen of ependymomen.

Andere hersentumoren

Andere vormen van hersenkanker komen niet uit gliacellen. Ze ontstaan in verschillende weefsels. Het gaat bijvoorbeeld om medulloblastomen, meningeomen, schwannomen of craniofaryngeomen.

Laatst aangepast op: 16/11/2017

Oorzaken

Oorzaken of risicofactoren van een hersentumor De oorzaak of oorzaken van een hersentumor blijven meestal ongekend . Die ziektes treffen meestal mensen zonder een bijzondere vatbaarheid . Toch werd er een zeker aantal risicofactoren bepaald. Genetische afwijking Voor gliale tumoren bestaat er een

Symptomen

Symptomen van een hersentumor of van hersenkanker De symptomen van een hersentumor of van hersenkanker zijn heel variabel . Ze zijn afhankelijk van de grootte van de tumor, zijn aard en zijn plaats. Afwijkingen kunnen rechtstreeks te wijten zijn aan de tumorontwikkeling (vernietiging van

Onderzoeken

Opsporing hersenkanker Er is geen systematische opsporing voor dit type van kanker. Onderzoeken voor de diagnose van hersenkanker Als er na een algemeen klinisch onderzoek een vermoeden is dat een patiënt een hersentumor heeft, kan de arts het noodzakelijk achten om verschillende analyses en

Behandelingen

Voor de behandeling van een (kwaadaardige) hersentumor is een multidisciplinair team nodig (neurochirurg, radiotherapeut, oncoloog). In functie van het type, de grootte en de plaats van de tumor kunnen verschillende behandelingen overwogen worden: chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, gerichte

Getuigenissen

Vermoeidheid, vermageren ... Na enkele medische onderzoeken, valt de diagnose: myeloom. Eerst kon Thierri zich er niet bij neerleggen. Maar hij is erin geslaagd om zijn dagelijkse leven toch aan te passen. Vooral de steun van vrienden en familie heeft hem daarbij geholpen. De boodschap van Thierri: hoop!Lees verder