Hersentumor of hersenkanker: oorzaken

Hersenkanker - Oorzaken

Oorzaken of risicofactoren van een hersentumor

De oorzaak of oorzaken van een hersentumor blijven meestal ongekend. Die ziektes treffen meestal mensen zonder een bijzondere vatbaarheid. Toch werd er een zeker aantal risicofactoren bepaald.

Genetische afwijking

Voor gliale tumoren bestaat er een familiale aanleg. Ongeveer 5% van de hersentumoren hebben als mogelijke oorzaak een genetische afwijking.

Blootstelling aan bepaalde stoffen

De beroepsmatige blootstelling aan stralingen of bepaalde chemische stoffen (formaldehyde, vinylchloride, acrylonitril,…) kan de kans op hersenkanker verhogen.

Het geslacht

Hersentumoren komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Eventueel het gebruik van de gsm

De gevaren van gsm-gebruik konden tot nu toe niet wetenschappelijk worden bevestigd. Aangezien het merendeel van de kankers een lange aanlooptijd (latentietijd) heeft, is dit niet verwonderlijk. De eerste resultaten van de internationale studie ‘Interphone’ hebben echter aanleiding gegeven tot bezorgdheid, hoewel ze nog niet definitief zijn.

Op wetenschappelijk vlak worden de onderzoeken naar de risico's van de gsm voortgezet om de nog bestaande onzekerheden weg te werken. Verder moeten we ook rekening houden met een mogelijk risico. Daarom luidt het advies van de Stichting als volgt:

  • gebruik uw gsm met mate en voor korte gesprekken en gebruik een handsfreekit
  • gebruik hem niet in een bewegend voertuig (auto, trein, vliegtuig), omdat de gsm zo verplicht is op vol vermogen te werken
  • een gsm is niet geschikt voor kinderen

Getuigenissen

Tom, de echtgenoot van Sophie, kreeg en overwon kanker. 3,5 jaar later is alles onder controle en voor het eerst durft het koppel weer dromen, van een toekomst, de verdere uitbouw van Toms fietsenzaak én van een grote verbouwing. Ondanks eerdere positieve signalen, blijkt het afsluiten van een schuldsaldoverzekering echter onmogelijk, ook niet mits uitsluitsel van kanker of het betalen van een schappelijke bijpremie. “Alsof kanker ons een heel leven achtervolgt.”Lees verder