Merkelcelcarcinoom - Onderzoeken

Opsporen van het Merkelcelcarcinoom

Een snelle diagnose is noodzakelijk om snel een behandeling te kunnen opstarten en zo de risico's op een verspreiding en later een recidief te beperken. Daarom worden er verschillende onderzoeken gedaan.

Het eerste onderzoek is de biopsie. Die is doorgaans 'excisioneel', wat wil zeggen dat de hele knobbel wordt weggenomen. De analyse maakt het mogelijk om te bepalen of het om een tumor gaat, en zo ja, om welk type. De resultaten van de analyse zullen ook nuttig zijn om het stadium van de tumor te bepalen.

Om te zien of de kankercellen al zijn uitgezaaid, kan worden overgegaan tot een biopsie van de sentinelklier, namelijk de eerste klier die de zone van de huid waarin de kanker is verschenen draineert. Om die sentinelklier te vinden, wordt er op de plaats van de tumor een vloeistof ingespoten (radioactieve merkstof of blauwe kleurstof)

Haar traject wordt dan gevolgd om te bepalen welke klier de eerste op het traject is in het geval van een uitzaaiing van de tumorcellen.

Er kan een MRI of CT-scan worden uitgevoerd om eventuele uitzaaiingen in andere organen op te sporen.

Bij een vermoeden van uitzaaiingen kan ook een cytologietest via aspiratie worden uitgevoerd ter hoogte van het orgaan waar men de metastase vermoedt. Daarbij wordt een dunne naald ingebracht tot in de verdachte zone, de cellen worden opgezogen en vervolgens geanalyseerd.

Al die informatie is noodzakelijk om de geschikte behandeling(en) te kunnen voorschrijven.

 
Laatst aangepast op: 5/12/2017

Getuigenissen

Hans Knikkink
De ware kunst van het leven is een positieve betekenis geven aan al wat je tegenkomt op je levenspad. Lees verder