Huidkanker (melanoom) - Onderzoeken

Opsporing huidkanker

Het is mogelijk om pigmentvlekken op de huid op te sporen om een eventuele melanoom te ontdekken. Deze onderzoeken naar huidkanker worden op dit moment niet systematisch aanbevolen voor alle mensen, maar kan zeer nuttig zijn bij mensen met een verhoogd risico.

Om wie gaat het?

Men kan de opsporing uitvoeren bij mensen met een verhoogd risico op een melanoom of huidkanker, namelijk mensen:

  • met een zeer lichte huid die makkelijk verbrandt;
  • met talrijke pigmentvlekken (moedervlekken);
  • die tijdens hun kinderjaren ernstige zonnesteken hebben gehad;
  • met een lichte huid die, vooral in hun kindertijd, in een tropisch land hebben gewoond;
  • met een of meer gevallen van melanomen in de familie.

Vraag je behandelende arts of dermatoloog om advies als je een risicopersoon bent.

Hoe verloopt de opsporing?

De opsporing bestaat uit een huidonderzoek a.d.h.v. een dermatoscoop (soort van groot vergrootglas waarmee men rechtstreeks contact maakt met de huid). Als men een verdacht letsel ontdekt, is een verwijdering (biopsie) noodzakelijk. Met de microscoop kan de specialist onderzoeken of het om een melanoom gaat of om gezond letsel. Meer informatie vind je terug op de website www.euromelanoma.org.

Is het resultaat positief? Dan bestaat de behandeling uit een chirurgische ablatie, eventueel aangevuld met andere behandelingen.

Diagnoseonderzoeken

Een vroegtijdige diagnose is cruciaal

In een vroege fase, m.a.w. alvorens de kankercellen de oorspronkelijke tumor hebben verlaten, biedt een chirurgische ingreep uitstekende kansen op genezing.

Voor huidkanker die echter vastgesteld wordt in een gemetastaseerd stadium is de prognose duidelijk minder positief. Daarom zijn preventie en vroegtijdige diagnose van het melanoom zo cruciaal.

Raadpleeg je arts als je een pigmentvlek met afwijkende vormen hebt. Als men een verdacht huidletsel ontdekt, zal men, net zoals bij de opsporing, je huid onderzoeken met een dermatoscoop.

Microscopisch onderzoek

Als de arts vermoedt dat het om een huidkanker gaat, is een microscopisch onderzoek fundamenteel. Daarom moet de verdachte zone onder lokale verdoving worden verwijderd. Die interventie noemt men de diagnostische excisie. Een andere specialist, een anatomopatholoog, zal het verdachte weefselmonster vervolgens onderzoeken onder de microscoop.

Als het gaat om een melanoom zal de anatomopatholoog voornamelijk zijn dikte bepalen, in tienden van millimeters (index van Breslow), en zijn graad van agressiviteit (mitotische index). Soms moet je één of twee weken wachten om het resultaat van deze onderzoeken te kennen.

Laatst aangepast op: 17/07/2020

Getuigenissen

Stichting tegen Kanker, de grootste privéfinancier van onderzoek naar de ziekte in België, hoopt in meer testamenten op te duiken. Met haar campagne zet ze de mooiste momenten van patiënten in de verf. Dit is het moment van Elaine.Lees verder