Huidkanker (non-melanomen) - Behandelingen

Huidkanker kan je op verschillende manieren behandelen.

Hoe is afhankelijk van de soort, de plaats en de grootte van de tumor, en van de leeftijd van de patiënt. Ook de ervaring van de behandelende arts met een bepaalde behandeltechniek speelt een rol. Vanzelfsprekend houdt hij rekening met de wensen van de patiënt. Voorop staat dat de behandeling de best mogelijke resultaten op herstel moet geven. Opvallende littekens zijn eventueel in tweede instantie nog te corrigeren. 

Chirurgie

Bij een operatie neemt de chirurg de tumor in zijn geheel weg, soms onder verdoving van de plek rondom de tumor. Narcose kan nodig zijn, als de tumor behoorlijk groot is of diep is ingegroeid. In het laboratorium beoordeelt de patholoog of het kwaadaardige weefsel in zijn geheel is verwijderd. Soms is een uitgebreide operatie noodzakelijk om de tumor in zijn geheel te kunnen verwijderen. Het kan zijn dat de operatiewond niet meteen te sluiten is, omdat er een grote hoeveelheid huid is weggenomen. De plaats waar het weefsel is weggenomen, wordt dan hersteld door een dun stukje huid van een andere plaats te transplanteren.

Radiotherapie

De bestraling van huidtumoren gebeurt met straling die heel oppervlakkig inwerkt om de tumorcellen te vernietigen. De gezonde cellen krijgen ook straling, maar kunnen zich herstellen. De patiënt merkt nagenoeg niets van de behandeling; hij wordt er in elk geval niet ziek van. Soms kan er wel vermoeidheid of huidverkleuring optreden. De tumor wordt een aantal keren bestraald, meestal drie tot tien keer, soms vaker. Na afloop blijft slechts een klein litteken over. 

Keuze van de behandeling

Bij het basaalcelcarcinoom is elk van de genoemde behandelmethoden mogelijk, bijna altijd met succes. Bij het plaveiselcelcarcinoom is meestal een operatie of bestraling nodig, een enkele keer bevriezing. Soms wordt na de operatie nog een bestraling voorgesteld. Zijn er uitzaaiingen in de lymfeklieren in de buurt van de tumor, dan moet de arts die operatief verwijderen of bestralen. Een premaligne actinische keratose wordt vrijwel altijd met succes behandeld met bevriezing en/of een crème die een celdodend middel bevat. 

Bevriezing (cryotherapie)

Deze methode wordt toegepast bij actinische keratose en als er meerdere kleine oppervlakkige huidgezwellen zijn.

Fotodynamische therapie

Fotodynamische therapie is een behandeling waarbij de onrustige of kwaadaardige huidcellen extreem gevoelig voor zichtbaar licht worden gemaakt. Vervolgens worden deze cellen belicht, waardoor deze afsterven. Na enkele weken worden ze vervangen door nieuwe, gezonde huidcellen.

Elektrocoagulatie

Soms kunnen huidgezwellen zoals wratten worden “weggebrand” meestal door middel van elektrische stroom. 

Lokale chemotherapie 

Bij oppervlakkige basaalcelcarcinomen en bij actinische keratose kan lokaal een celdelingsremmende en celdodende crème worden toegepast. In de regel wordt die crème twee keer per dag plaatselijk aangebracht en dat gedurende een drietal weken. 

Immunotherapie

Soms kan bij oppervlakkige basaalcelcarcinomen en actinische keratose enkele weken een crème worden gebruikt die een stof bevat die het afweersysteem (immuunstelsel) stimuleert. Dit helpt het afweersysteem de kankercellen te elimineren.

Laatst aangepast op: 17/07/2020

Getuigenissen

Comité Relais pour la Vie Braine
Marjorie en Christophe zijn al sinds 2013 betrokken bij de organisatie van Levensloop.Lees verder