Farynx- of keelkanker - Behandelingen

De behandeling van invasieve kanker vereist een nauwgezette coördinatie tussen verschillende medische en paramedische disciplines. Afhankelijk van de noden komen er verschillende medische en niet-medische zorgen bij kijken. De therapeutische strategie wordt daarom nooit door één arts beslist. Iedere kankerpatiënt moet worden besproken in een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC). Daarbij zijn artsen uit verschillende disciplines betrokken samen met experten uit andere vakgebieden (zoals verpleegkundigen, psychologe, diëtisten, enz).

Zo wordt de behandeling dus telkens zoveel mogelijk afgestemd op het individu. De dokters zullen je een behandeling op maat van jouw specifieke situatie voorstellen, waarbij o.a. de volgende elementen meewegen: 

 • het type kanker 
 • het stadium (de omvang) van de kanker; 
 • de algemene gezondheidstoestand van de patiënt.

Types van kankerbehandeling

Er bestaan diverse behandelingen van kanker die afzonderlijk of in combinatie worden toegepast. Afhankelijk van wat de MOC beslist (en dus o.a. van het type kanker), zullen bepaalde van deze behandelingen gekozen worden, maar zelden allemaal:

 • Chirurgie (heelkunde)
 • Chemotherapie
 • Radiotherapie
 • Immunotherapie
 • Hormoonbehandeling
 • Doelgerichte behandelingen

De behandeling van keelkanker

Ook voor deze kanker geldt ook dat de MOC het beste traject zal uitstippelen, toch geven we hieronder een overzicht van de meest gebruikte opties.

 • De behandeling van keelkanker hangt veel af van de plaats van de tumor: Nasofarynxkanker wordt over het algemeen behandeld metradiotherapie, vaak in combinatie met chemotherapie. Chirurgie wordt soms toegepast, om klieren te verwijderen na radiochemotherapie bijvoorbeeld.
 • Orofarynxkanker wordt over het algemeen behandeld zoals mondkanker. Voor meer informatie kan je terecht op de pagina over de behandeling van mondkanker
 • Hypofarynxkanker  wordt over het algemeen behandeld zoals larynxkanker. Je leest er meer over op de pagina over de behandeling van larynxkanker.

Lees hier meer over chirurgie in het algemeen.
Lees hier meer over chemotherapie in het algemeen.
Lees hier meer over radiotherapie in het algemeen.

Laatst aangepast op: 29/03/2018

Getuigenissen

Stichting tegen Kanker wil patiënten helpen om hun voorkomen te verzorgen zodat ze, ondanks de effecten van de ziekte en de behandeling, een positief zelfbeeld en een zo goed mogelijke levenskwaliteit behouden. Lees verder