Larynx- of strottenhoofdkanker - Algemeen

Hier kun je een algemene uitleg vinden over kanker, en wordt o.a uitgelegd wat kanker is. Hieronder bespreken we kanker van de larynx.

Strottenhoofdkanker betekent hetzelfde als larynxkanker (“larynx” is de medische term voor het strottenhoofd)

Het strottenhoofd

Het strottenhoofd (de larynx) maakt deel uit van de luchtwegen. Het ligt onder de keelholte. Het is de ingang van de luchtpijp. Het strottenhoofd is opgebouwd uit kraakbeen, spierweefsel en slijmvlies. In het strottenhoofd bevinden zich ook de stembanden. 

In de larynx zitten de stembanden, dit deel van de larynx wordt “glottis” genoemd. Het deel van de larynx net boven de stembanden heet “supraglottis” en de regio eronder heet “subglottis”. De glottis is bij mannen gemakkelijk te herkennen aan het naar voor stekende puntje van de adamsappel.

Het strottenklepje

De lucht die wij via de neus of de mond inademen, komt in de keelholte. Vandaar gaat ze langs het strottenklepje de luchtpijp in en vervolgens naar de longen.

Voedsel dat wij doorslikken, komt ook in de keelholte. Om te voorkomen dat het voedsel in de luchtpijp of in de longen terechtkomt, sluit het strottenklepje het strottenhoofd (en de daaronder liggende luchtpijp) tijdens het slikken af. Het voedsel glijdt dan door de slokdarm verder naar de maag.

Spreken met de stembanden

Lucht die door het strottenhoofd gaat, veroorzaakt een trilling van de stembanden, waardoor er geluid wordt geproduceerd (de stem). 

Het geluid dat in het strottenhoofd tot stand komt, moet nog tot verstaanbare spraak worden omgevormd. Dat gebeurt in de mond-, neus en keelholte, waarbij ook het gebit, de lippen, de wangen, het verhemelte en de tong een belangrijke rol spelen. Elk van die organen moet goed functioneren om duidelijk verstaanbaar te kunnen spreken.

 

Scema van de larynx 

Strottenhoofdkanker in cijfers
 
Strottenhoofdkanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen (dat komt omdat de belangrijkste risicofactor (tabaksgebruik in combinatie met alcohol) vaker voorkomt bij mannen, maar deze trend is aan het keren.

Classificatie van larynxkankers

 

Men onderscheidt drie belangrijke types van strottenhoofdkanker op basis van de plaats van de tumoren. 

  • in 2/3 van de gevallen: aan de stembanden (glottische tumor)
  • in 1/3 van de gevallen: boven de stembanden (supraglottische tumor)
  • in zeldzame gevallen: onder de stembanden (subglottische tumor)

Uitzaaiingen

Zoals bij de meeste vormen van kanker kunnen ook bij strottenhoofdkanker uitzaaiingen (metastasen) optreden. Het gaat dan in eerste instantie om uitzaaiingen in de lymfeklieren in de hals. Of er uitzaaiingen ontstaan, is onder meer afhankelijk van de plaats, de grootte en de doorgroei van de tumor.

Als een tumor zich in het strottenhoofd boven de stembanden bevindt, dan is het risico op uitzaaiingen groter dan bij een tumor van de stembanden zelf of bij een tumor onder de stembanden. Dat heeft te maken met het feit dat zich in het gebied boven de stembanden meer lymfevaten bevinden dan in de rest van het strottenhoofd.

In een vergevorderd stadium van de ziekte kunnen door verspreiding van kankercellen via het bloed ook uitzaaiingen in de longen of andere organen ontstaan.

Voorstadia van strottenhoofdkanker

In het strottenhoofdweefsel kunnen veranderingen optreden die kunnen ontaarden in strottenhoofdkanker, als de patiënt geen behandeling ondergaat. De weefselveranderingen heten dan ook voorstadia. Ze kunnen tot uiting komen als een chronische ontsteking van de stembanden en geven vergelijkbare klachten als strottenhoofdkanker.

Het risico dat dergelijke veranderingen ontaarden in strottenhoofdkanker is groter bij roken en overmatig alcoholgebruik. Na behandeling en op voorwaarde dat de patiënt niet meer rookt en geen alcohol meer drinkt, is het risico dat de voorstadia terugkeren, minimaal.

 

Laatst aangepast op: 13/10/2020

Oorzaken

Wat de oorzaken van strottenhoofdkanker betreft, is er een verband ontdekt tussen de ziekte en: roken (vooral als je de rook 'inslikt') alcohol (een overdreven gebruikt doet vooral het risico op een supraglottische tumor toenemen) alcohol en tabak (de combinatie van die twee versterkt hun

Symptomen

De symptomen van strottenhoofdkanker zijn afhankelijk van de plaats van de tumor . In een vroegtijdig stadium kunnen er al bepaalde symptomen opduiken.

Onderzoeken

Strottenhoofdkanker wordt niet systematisch opgespoord . Alle onderzoeken dienen dan ook om de diagnose vast te stellen. Bij iemand met een of meer van de genoemde symptomen zal de huisarts eerst een lichamelijk onderzoek doen.

Behandelingen

De behandeling van invasieve kanker vereist een nauwgezette coördinatie tussen verschillende medische en paramedische disciplines . Afhankelijk van de noden komen er verschillende medische en niet-medische zorgen bij kijken. De therapeutische strategie wordt daarom nooit door één arts beslist.

Nog meer weten?

Titel: 
Larynxkanker (strottenhoofdkanker)Download PDF (726.06 KB)

Getuigenissen

Nancy Peeters
Op de 1ste plaats mijn 3 schatten!!Lees verder