Larynx- of strottenhoofdkanker - Symptomen

De symptomen van strottenhoofdkanker zijn afhankelijk van de plaats van de tumor. In een vroegtijdig stadium kunnen er al bepaalde symptomen opduiken.

Bij een glottische tumor

De eerste afwijking is een hardnekkige heesheid. De ene persoon vindt dit hinderlijker dan de andere. Na verloop van tijd wordt die heesheid echter erger en wordt het moeilijk om duidelijk te spreken. Aangezien twee derde van de patiënten met larynxkanker een glottische tumor heeft, is die heesheid daar het voornaamste symptoom van.

Bij een supraglottische of subglottische tumor

De eerste symptomen van strottenhoofdkanker zijn een stemverandering en een vage pijn in de keel, alsof er een visgraat vastzit. De patiënt kan ook het gevoel hebben dat er een 'krop in de keel' zit. In een later stadium kunnen er meerdere symptomen opduiken:

  • het verschijnen van een lymfeklier of knobbeltje aan de hals
  • bij een supraglottische tumor (of een glottische die naar de supraglottische zone evolueert): felle pijn bij het inademen of slikken (die pijn straalt vaak uit naar één of beide oren)
  • een chronische hoest en soms slikproblemen
  • als de tumor de stembanden of hun spieren bereikt: heesheid
  • bij een supraglottische tumor: een verhoogde aanmaak van mucus (fluimen) in de keel
  • ademnood of slikproblemen (een grote larynxtumor kan de doorgang van lucht en/of voedsel hinderen)

Heesheid is ook een symptoom van andere ziektes en duidt dus niet noodzakelijk op strottenhoofdkanker. Als het probleem toch aanhoudt (langer dan twee weken), stap je het best naar je dokter. Doe dit trouwens ook voor kleine slikproblemen of andere symptomen die maar niet verdwijnen.

Getuigenissen

levensloop grant
Levensloop Deinze is een prille organisatie met effect. Na de deelname en fondsenwerving voor Tour of Hope volgt nu de GRANT - Villa Zomernest vzw. Dit lokale project werd ingediend bij Stichting tegen Kanker voor het verkrijgen van een GRANT. Met succes! Villa Zomernest vzw hoort bij de laureaten en ontvangt een bedrag van € 2200 om te investeren in de inrichting van de massageruimte in het inloophuis. In het voorjaar verwachten ze hun gasten te verwelkomen. Lees verder