Acute leukemie (volwassenen) - Algemeen

Leukemie bij volwassenen wordt gekenmerkt volgens het acute of chronische karakter ervan, en volgens het type van abnormale cellen dat erbij betrokken is. Meer info op Leukemie (FAQ). Dat onderscheid wordt gemaakt op basis van onderzoeken van het beenmerg en het bloed. Het is van groot belang voor de keuze van de behandeling. 

Leukemie in cijfers

De gemiddelde leeftijd van de patiënt verschilt naargelang het type van leukemie:

  • acute lymfatische leukemie: voornamelijk bij kinderen en jongvolwassenen
  • acute myeloïde leukemie: voornamelijk bij volwassenen en zelden bij kinderen 
  • chronische lymfatische leukemie: vooral bij oude personen
  • chronische myeloïde leukemie: vooral bij patiënten van gemiddelde leeftijd (dit geldt ook voor het myelodysplastisch syndroom)
Laatst aangepast op: 13/10/2020

Oorzaken

We kennen ondertussen enkele omstandigheden die het aantal gevallen van leukemie de hoogte in sturen: De beroepsmatige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen (zoals benzeen). De blootstelling aan een grote hoeveelheid radioactiviteit . Een klein percentage (± 3 %) van de patiënten die met een

Symptomen

Een acute leukemie uit zich in verschillende symptomen die plots verschijnen bij een persoon die zich tot dan toe goed voelde: Een tekort aan rode bloedlichaampjes Aanvankelijk zal dit tekort zich uiten in bloedarmoede. Dit gaat gepaard met bleekheid vermoeidheid ademnood hartkloppingen

Onderzoeken

Als de patiënt één of meerdere van de hierboven omschreven symptomen vertoont, kunnen bepaalde onderzoeken nodig blijken: Bloedafname Dit is nuttig om aan te tonen of: het aantal bloedcellen van een bepaald type abnormaal hoog of abnormaal laag is de verhouding tussen deze cellen abnormaal is er

Behandelingen

De behandeling van acute leukemie streeft naar een vernietiging van de leukemische cellen zodat het beenmerg opnieuw een voldoende hoeveelheid normale bloedcellen kan aanmaken. Hiervoor gebruikt men de chemotherapie .

Nog meer weten?

Titel: 
Acute leukemie bij volwassenen Download PDF (2.78 MB)

Getuigenissen

Jacqueline is 47 als ze met abnormale buikpijn en aanhoudende vermoeidheid naar de huisarts gaat. Na een uitvoerig onderzoek valt de diagnose: eierstokkanker. Om de bijwerkingen van de ziekte en de behandelingen beter het hoofd te bieden, kiest de thuisverpleegkundige voor een combinatie met niet-klassieke geneeswijzen.Lees verder