Acute leukemie (volwassenen) - Behandelingen

Behandelingen voor acute leukemie

De behandeling van acute leukemie streeft naar een vernietiging van de leukemische cellen zodat het beenmerg opnieuw een voldoende hoeveelheid normale bloedcellen kan aanmaken. Hiervoor gebruikt men de chemotherapie

Deze behandeling vereist een korte of langere ziekenhuisopname. De patiënt krijgt dan één of meerdere chemokuren die via een infuus worden toegediend.

Elke kuur beslaat meerdere dagen.

De chemotherapie vernietigt de abnormale cellen in het beenmerg. Aanvankelijk vermindert ook het aantal gezonde bloedcellen, en dan vooral de bloedplaatjes en witte bloedlichaampjes. De patiënt loopt dan ook een hoog risico op niet alleen bloedingen, maar ook infecties, wat dan om een tijdelijke afzondering vraagt. Die periode van grote kwetsbaarheid duurt meestal twee tot vijf weken. De eerste jaren na het behalen van een remissie bestaat er een groot risico op een recidief. Een onderhoudsbehandeling (chemotherapie) is dan noodzakelijk om dit risico in te dijken.

Getuigenissen

Ben sinds augustus 2015 in behandeling voor een zeldzame zeer agressieve borstkanker: mastitis carcinamatosa.Lees verder