Acute leukemie (volwassenen) - Behandelingen

Behandelingen voor acute leukemie

De behandeling van acute leukemie streeft naar een vernietiging van de leukemische cellen zodat het beenmerg opnieuw een voldoende hoeveelheid normale bloedcellen kan aanmaken. Hiervoor gebruikt men de chemotherapie

Deze behandeling vereist een korte of langere ziekenhuisopname. De patiënt krijgt dan één of meerdere chemokuren die via een infuus worden toegediend.

Elke kuur beslaat meerdere dagen.

De chemotherapie vernietigt de abnormale cellen in het beenmerg. Aanvankelijk vermindert ook het aantal gezonde bloedcellen, en dan vooral de bloedplaatjes en witte bloedlichaampjes. De patiënt loopt dan ook een hoog risico op niet alleen bloedingen, maar ook infecties, wat dan om een tijdelijke afzondering vraagt. Die periode van grote kwetsbaarheid duurt meestal twee tot vijf weken. De eerste jaren na het behalen van een remissie bestaat er een groot risico op een recidief. Een onderhoudsbehandeling (chemotherapie) is dan noodzakelijk om dit risico in te dijken.

Getuigenissen

“Er was bij mij geen sprake van een voorgeschiedenis van borstkanker in mijn familie, ik behoorde niet tot een risicogroep. Voor ik ziek werd, was ik dus helemaal niet bezig met kanker of met preventie, hoewel we een betrekkelijk gezond leven leidden. Ik zou durven zeggen dat preventie belangrijker geworden is sinds ik ziek werd. En niet enkel in verband met borstkanker, maar in verband met alles, of het nu gaat om tabak, de zon, voeding ... Lees verder