Acute leukemie - onderzoeken | Stichting tegen Kanker

Acute leukemie (volwassenen) - Onderzoeken

Diagnoseonderzoeken acute leukemie

Als de patiënt één of meerdere van de hierboven omschreven symptomen vertoont, kunnen bepaalde onderzoeken nodig blijken:

Bloedafname
Dit is nuttig om aan te tonen of:

  • het aantal bloedcellen van een bepaald type abnormaal hoog of abnormaal laag is
  • de verhouding tussen deze cellen abnormaal is
  • er abnormale cellen in het bloed zitten

Grondig onderzoek van het beenmerg
Onderzoek in de vorm van een punctie of biopsie om eventuele kankercellen op te sporen. Lees hier meer over onderzoeken van het beenmerg. 

Radiografie van de borstkas
Meer bepaald van de longen en het mediastinum (ruimte tussen de twee longen). De radiografieën brengen vooral een vergroting van de lymfeklieren in dit deel van het lichaam aan het licht. 

Als er tekenen zijn die wijzen op een aantasting van de milt of een vergroting van de lymfeklieren in de buik, is een radiografie van deze organen vereist. In zulke situaties kan ook een echografie nuttig zijn.

Getuigenissen

“Er was bij mij geen sprake van een voorgeschiedenis van borstkanker in mijn familie, ik behoorde niet tot een risicogroep. Voor ik ziek werd, was ik dus helemaal niet bezig met kanker of met preventie, hoewel we een betrekkelijk gezond leven leidden. Ik zou durven zeggen dat preventie belangrijker geworden is sinds ik ziek werd. En niet enkel in verband met borstkanker, maar in verband met alles, of het nu gaat om tabak, de zon, voeding ... Lees verder