Acute leukemie (volwassenen) - Onderzoeken

Diagnoseonderzoeken acute leukemie

Als de patiënt één of meerdere van de hierboven omschreven symptomen vertoont, kunnen bepaalde onderzoeken nodig blijken:

Bloedafname
Dit is nuttig om aan te tonen of:

  • het aantal bloedcellen van een bepaald type abnormaal hoog of abnormaal laag is
  • de verhouding tussen deze cellen abnormaal is
  • er abnormale cellen in het bloed zitten

Grondig onderzoek van het beenmerg
Onderzoek in de vorm van een punctie of biopsie om eventuele kankercellen op te sporen. Lees hier meer over onderzoeken van het beenmerg. 

Radiografie van de borstkas
Meer bepaald van de longen en het mediastinum (ruimte tussen de twee longen). De radiografieën brengen vooral een vergroting van de lymfeklieren in dit deel van het lichaam aan het licht. 

Als er tekenen zijn die wijzen op een aantasting van de milt of een vergroting van de lymfeklieren in de buik, is een radiografie van deze organen vereist. In zulke situaties kan ook een echografie nuttig zijn.

Getuigenissen

Comité Relais pour la Vie Braine
Marjorie en Christophe zijn al sinds 2013 betrokken bij de organisatie van Levensloop.Lees verder