Acute leukemie (volwassenen) - Oorzaken

Oorzaken en risicofactoren van acute leukemie

We kennen ondertussen enkele omstandigheden die het aantal gevallen van leukemie de hoogte in sturen:

  • De beroepsmatige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen (zoals benzeen). 
  • De blootstelling aan een grote hoeveelheid radioactiviteit. Een klein percentage (± 3 %) van de patiënten die met een radiotherapie of chemotherapie tegen kanker werden behandeld, ontwikkelt enkele jaren later leukemie. 
  • Sommige virussen spelen ook een rol in de verschijning van een specifiek type van leukemie dat bijna niet voorkomt in België. 
  • Genetische aanleg zou een invloed kunnen hebben op de verschijning van bepaalde vormen van leukemie. 
  • Roken veroorzaakt één op de vijf gevallen van acute myeloide leukemie.

Hoewel we verschillende risicofactoren kennen, is het nagenoeg nooit mogelijk om iemand te vertellen dat hij/zij om 'die of deze specifieke reden' leukemie heeft gekregen. Kanker is trouwens meestal het resultaat van een lange opeenstapeling van celschade, met welke oorzaak dan ook. Net als alle andere vormen van kanker is ook leukemie niet besmettelijk.

Laatst aangepast op: 2/10/2018

Getuigenissen

Prof Agostinis
Prof Agostinis - Scientific Grants 2018Lees verder