Chronische leukemie (volwassenen) - Algemeen

Leukemie bij volwassenen wordt gekenmerkt volgens het acute of chronische karakter ervan, en volgens het type van abnormale cellen dat erbij betrokken is. Dat onderscheid wordt gemaakt op basis van onderzoeken van het beenmerg en het bloed. Het is van groot belang voor de keuze van de behandeling. 

Chronische leukemie begint zo geniepig dat de patiënt niets abnormaals opmerkt. In het begin voelt hij zich helemaal niet ziek. Het gebeurt dan ook vaak dat chronische leukemie per toeval wordt ontdekt. De overdreven woekering van bloedcellen in deze vorm van leukemie verloopt heel geleidelijk. Het is dan ook in een relatief laat stadium van de ziekte dat de patiënt futloosheid of gezwollen lymfeklieren of een opgezette milt opmerkt. Op dat moment is de ziekte waarschijnlijk al enkele jaren aan het woekeren. 

Als de diagnose is gesteld, is het gezonde beenmerg vaak al gedeeltelijk overwoekerd door de abnormale witte bloedlichaampjes. Dit uit zich vooral in een lichte bloedarmoede door een gebrek aan rode bloedlichaampjes. Soms zien we ook een tekort aan bloedplaatjes en gezonde witte bloedlichaampjes. 

Leukemie in cijfers

De gemiddelde leeftijd van de patiënt verschilt naargelang het type van leukemie:

  • acute lymfatische leukemie: voornamelijk bij kinderen en jongvolwassenen
  • acute myeloïde leukemie: voornamelijk bij volwassenen en zelden bij kinderen 
  • chronische lymfatische leukemie: vooral bij oude personen
  • chronische myeloïde leukemie: vooral bij patiënten van gemiddelde leeftijd (dit geldt ook voor het myelodysplastisch syndroom)
Laatst aangepast op: 13/10/2020

Oorzaken

Oorzaken en risicofactoren van chronische leukemie We kennen ondertussen enkele omstandigheden die het aantal gevallen van leukemie de hoogte in sturen: De beroepsmatige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen (zoals benzeen). De blootstelling aan een grote hoeveelheid radioactiviteit . Een

Symptomen

Symptomen van chronische leukemie Bij een chronische myeloïde leukemie treden deze symptomen op de voorgrond: bloedarmoede en de daarbij horende symptomen, zoals vermoeidheid hypertrofie (zwelling) van de milt De voornaamste symptomen van een chronische lymfatische leukemie zijn: opgezwollen

Onderzoeken

Onderzoeken naar chronische leukemie Als de patiënt één of meerdere van de symptomen uit de rubriek 'Chronische leukemie' ondervindt, zal de dokter een klinisch onderzoek uitvoeren en bloedanalyses aanvragen. Soms zijn er bijkomende onderzoeken nodig om de samenstelling van het bloed te

Behandelingen

Chronische lymfatische leukemie en chronische myeloïde leukemie zijn twee verschillende ziektes. Dit heeft gevolgen voor de keuze van de behandelingen. Chronische lymfatische leukemie Opvolging Bij een vaak bijzonder trage evolutie van deze vorm van leukemie kan de dokter tijdelijk een eenvoudige

Nog meer weten?

Getuigenissen

“Er was bij mij geen sprake van een voorgeschiedenis van borstkanker in mijn familie, ik behoorde niet tot een risicogroep. Voor ik ziek werd, was ik dus helemaal niet bezig met kanker of met preventie, hoewel we een betrekkelijk gezond leven leidden. Ik zou durven zeggen dat preventie belangrijker geworden is sinds ik ziek werd. En niet enkel in verband met borstkanker, maar in verband met alles, of het nu gaat om tabak, de zon, voeding ... Lees verder