Chronische leukemie | Stichting tegen Kanker

Chronische leukemie (volwassenen) - Algemeen

Leukemie bij volwassenen wordt gekenmerkt volgens het acute of chronische karakter ervan, en volgens het type van abnormale cellen dat erbij betrokken is. Dat onderscheid wordt gemaakt op basis van onderzoeken van het beenmerg en het bloed. Het is van groot belang voor de keuze van de behandeling. 

Chronische leukemie begint zo geniepig dat de patiënt niets abnormaals opmerkt. In het begin voelt hij zich helemaal niet ziek. Het gebeurt dan ook vaak dat chronische leukemie per toeval wordt ontdekt. De overdreven woekering van bloedcellen in deze vorm van leukemie verloopt heel geleidelijk. Het is dan ook in een relatief laat stadium van de ziekte dat de patiënt futloosheid of gezwollen lymfeklieren of een opgezette milt opmerkt. Op dat moment is de ziekte waarschijnlijk al enkele jaren aan het woekeren. 

Als de diagnose is gesteld, is het gezonde beenmerg vaak al gedeeltelijk overwoekerd door de abnormale witte bloedlichaampjes. Dit uit zich vooral in een lichte bloedarmoede door een gebrek aan rode bloedlichaampjes. Soms zien we ook een tekort aan bloedplaatjes en gezonde witte bloedlichaampjes. 

Hoe vaak komt leukemie voor?

In België worden elk jaar meer dan 1 300 nieuwe gevallen van leukemie opgetekend.

De gemiddelde leeftijd van de patiënt verschilt naargelang het type van leukemie:

  • acute lymfatische leukemie: voornamelijk bij kinderen en jongvolwassenen
  • acute myeloïde leukemie: voornamelijk bij volwassenen en zelden bij kinderen 
  • chronische lymfatische leukemie: vooral bij oude personen
  • chronische myeloïde leukemie: vooral bij patiënten van gemiddelde leeftijd (dit geldt ook voor het myelodysplastisch syndroom)

Oorzaken

Oorzaken en risicofactoren van chronische leukemie We kennen ondertussen enkele omstandigheden die het aantal gevallen van leukemie de hoogte in sturen: De beroepsmatige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen (zoals benzeen). De blootstelling aan een grote hoeveelheid radioactiviteit . Een

Symptomen

Symptomen van chronische leukemie Bij een chronische myeloïde leukemie treden deze symptomen op de voorgrond: bloedarmoede en de daarbij horende symptomen, zoals vermoeidheid hypertrofie (zwelling) van de milt De voornaamste symptomen van een chronische lymfatische leukemie zijn: opgezwollen

Onderzoeken

Onderzoeken naar chronische leukemie Als de patiënt één of meerdere van de symptomen uit de rubriek 'Chronische leukemie' ondervindt, zal de dokter een klinisch onderzoek uitvoeren en bloedanalyses aanvragen. Soms zijn er bijkomende onderzoeken nodig om de samenstelling van het bloed te

Behandelingen

Chronische lymfatische leukemie en chronische myeloïde leukemie zijn twee verschillende ziektes. Dit heeft gevolgen voor de keuze van de behandelingen. Chronische lymfatische leukemie Opvolging Bij een vaak bijzonder trage evolutie van deze vorm van leukemie kan de dokter tijdelijk een eenvoudige

Nog meer weten?

Getuigenissen

Legaat
Jacqueline heeft pretoogjes en ademt levensvreugde uit. Ondanks de vele beproevingen op haar pad, heeft ze altijd iets positiefs te melden wanneer ze de deur opent van haar appartement in Brussel, waar ze samen met haar man in 1971 introk. Ze kregen geen kinderen, maar zagen veel van de wereld en genoten van het leven. Elke keer als ze op reis gingen, dacht Jacqueline eraan om een briefje op tafel te leggen, voor het geval er iets zou gebeuren.Lees verder