Chronische leukemie (volwassenen) - Algemeen

Leukemie bij volwassenen wordt gekenmerkt volgens het acute of chronische karakter ervan, en volgens het type van abnormale cellen dat erbij betrokken is. Dat onderscheid wordt gemaakt op basis van onderzoeken van het beenmerg en het bloed. Het is van groot belang voor de keuze van de behandeling. 

Chronische leukemie begint zo geniepig dat de patiënt niets abnormaals opmerkt. In het begin voelt hij zich helemaal niet ziek. Het gebeurt dan ook vaak dat chronische leukemie per toeval wordt ontdekt. De overdreven woekering van bloedcellen in deze vorm van leukemie verloopt heel geleidelijk. Het is dan ook in een relatief laat stadium van de ziekte dat de patiënt futloosheid of gezwollen lymfeklieren of een opgezette milt opmerkt. Op dat moment is de ziekte waarschijnlijk al enkele jaren aan het woekeren. 

Als de diagnose is gesteld, is het gezonde beenmerg vaak al gedeeltelijk overwoekerd door de abnormale witte bloedlichaampjes. Dit uit zich vooral in een lichte bloedarmoede door een gebrek aan rode bloedlichaampjes. Soms zien we ook een tekort aan bloedplaatjes en gezonde witte bloedlichaampjes. 

Leukemie in cijfers

De gemiddelde leeftijd van de patiënt verschilt naargelang het type van leukemie:

  • acute lymfatische leukemie: voornamelijk bij kinderen en jongvolwassenen
  • acute myeloïde leukemie: voornamelijk bij volwassenen en zelden bij kinderen 
  • chronische lymfatische leukemie: vooral bij oude personen
  • chronische myeloïde leukemie: vooral bij patiënten van gemiddelde leeftijd (dit geldt ook voor het myelodysplastisch syndroom)
Laatst aangepast op: 13/10/2020

Oorzaken

Oorzaken en risicofactoren van chronische leukemie We kennen ondertussen enkele omstandigheden die het aantal gevallen van leukemie de hoogte in sturen: De beroepsmatige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen (zoals benzeen). De blootstelling aan een grote hoeveelheid radioactiviteit . Een

Symptomen

Symptomen van chronische leukemie Bij een chronische myeloïde leukemie treden deze symptomen op de voorgrond: bloedarmoede en de daarbij horende symptomen, zoals vermoeidheid hypertrofie (zwelling) van de milt De voornaamste symptomen van een chronische lymfatische leukemie zijn: opgezwollen

Onderzoeken

Onderzoeken naar chronische leukemie Als de patiënt één of meerdere van de symptomen uit de rubriek 'Chronische leukemie' ondervindt, zal de dokter een klinisch onderzoek uitvoeren en bloedanalyses aanvragen. Soms zijn er bijkomende onderzoeken nodig om de samenstelling van het bloed te

Behandelingen

Chronische lymfatische leukemie en chronische myeloïde leukemie zijn twee verschillende ziektes. Dit heeft gevolgen voor de keuze van de behandelingen. Chronische lymfatische leukemie Opvolging Bij een vaak bijzonder trage evolutie van deze vorm van leukemie kan de dokter tijdelijk een eenvoudige

Nog meer weten?

Getuigenissen

An-Sofie is 27. Delphine nog jonger: 24. Niet meteen het stereotiepe beeld van “patiëntes”. En toch zijn ze dat. Ze kregen alletwee voor hun 25e te horen dat ze een melanoom hadden, de gevaarlijkste huidkanker die er is. Opmerkelijk: als ze toen wisten wat ze nu weten over uv, was het nooit zover gekomen. Vandaag zijn deze levenslustige dames in remissie en ze hebben een boodschap, die op een dag misschien wel jouw leven kan redden: Bescherm jezelf tegen te veel zon!Lees verder