Leukemie (kinderen) - Algemeen

Wat is leukemie bij kinderen precies?

Hoewel het om een relatief zeldzame aandoening gaat, is leukemie de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. 

Het woord 'leukemie' verwijst naar een reeks ziektes die het bloedsysteem aantasten. Hun vertrekpunt zit in het beenmerg, dat de bloedcellen aanmaakt (witte en rode bloedlichaampjes, bloedplaatjes). Bij leukemie is de aanmaak van witte bloedlichaampjes door het beenmerg grondig verstoord. Er worden grote hoeveelheden abnormale cellen aangemaakt, die het beenmerg overspoelen en zich vervolgens verbreiden in de bloedsomloop en het lymfesysteem. Ze kunnen ook de vitale organen binnendringen. 

Meerdere leukemieën

Ga voor een meer complete uitleg naar 'Leukemie'.

Afhankelijk van de abnormale woekeringssnelheid spreekt men van 

  •  acute leukemie: de woekering is snel  
  •  chronische leukemie: de woekering is trager 

Afhankelijk van het type van getroffen witte bloedcellen spreekt men van

  •  lymfatische leukemie (lymfoblastisch) als de lymfocyten (type van wit bloedlichaampje) erbij betrokken zijn
  •  myeloïde leukemie (myeloblastisch) als de monocyten of granulocyten (andere types van witte bloedlichaampjes) een rol spelen

Leukemie bij kinderen in cijfers

Ook bij kinderen zijn er verschillende types leukemie:

  • 80 % van de acute leukemieën bij kinderen is lymfoblastisch (ALL)
  • 15 tot 20 % van de acute leukemieën is myeloblastisch (AML) 
  • 4 tot 5 % is een chronische vorm van leukemie (uitsluitend myeloïde of CML bij kinderen)

We zullen het hier enkel hebben over acute lymfoblastische leukemie (ALL).

Laatst aangepast op: 13/10/2020

Oorzaken

In meer dan 90 procent van de gevallen blijven de oorzaken van een acute lymfoblastische leukemie ongekend , ook al rust het vermoeden momenteel op een besmettelijk element (waarschijnlijk viraal). Voor de overige 10 procent zijn de erkende risicofactoren genetisch of toxisch van aard en worden ze

Symptomen

Acute leukemie duikt bruusk op en uit zich in een beenmergtekort en de woekering van abnormale cellen . Het één is daarbij het resultaat van het andere.

Onderzoeken

Diagnoseonderzoeken naar leukemie Bloedanalyse Die zal vaak een aantasting van de drie types van bloedcellen in variabele graden aantonen. Onderzoek van het beenmerg (myelogram) Als de leukemische cellen niet in het bloed zijn teruggevonden, maakt dit onderzoek het mogelijk om de specifieke

Behandelingen

In de eerste plaats is er de chemotherapie . Deze behandeling verloopt in verschillende stappen:

Nog meer weten?

Getuigenissen

Sofie Demeyer
Sofie Demeyer, PhD - Fundamental Mandates, laureaten 2019Lees verder