Leukemie bij kinderen - behandeling

Leukemie (kinderen) - Behandelingen

Behandelingen van leukemie bij kinderen

In de eerste plaats is er de chemotherapie. Deze behandeling verloopt in verschillende stappen:

Inductie
Dit is de eerste fase in de behandeling. Ze moet het aantal kankercellen sterk verminderen. Deze relatief intensieve behandeling duurt 3 tot 4 weken.

Consolidatie
Deze fase begint zodra er een complete remissie is behaald, dus als er geen symptomen en klinische tekenen meer zijn (er zitten dan geen kankercellen meer in het bloed of het beenmerg). In die behandelingsfase worden er andere geneesmiddelen gebruikt dan in de inductiefase.

Intensificatie
Deze fase volgt meteen op de consolidatie en maakt gewoonlijk gebruik van de geneesmiddelen uit de inductiefase.

De onderhoudsbehandeling
Die moet een opflakkering van de ziekte voorkomen en duurt 2 tot 3 jaar. Na afloop van de behandeling wordt de patiënt jarenlang maandelijks opgevolgd. Die opvolging bestaat uit een medisch onderzoek en een bloedafname.

Getuigenissen

An-Sofie is 27. Delphine nog jonger: 24. Niet meteen het stereotiepe beeld van “patiëntes”. En toch zijn ze dat. Ze kregen alletwee voor hun 25e te horen dat ze een melanoom hadden, de gevaarlijkste huidkanker die er is. Opmerkelijk: als ze toen wisten wat ze nu weten over uv, was het nooit zover gekomen. Vandaag zijn deze levenslustige dames in remissie en ze hebben een boodschap, die op een dag misschien wel jouw leven kan redden: Bescherm jezelf tegen te veel zon!Lees verder