Leukemie (kinderen) - Onderzoeken

Diagnoseonderzoeken naar leukemie

Bloedanalyse
Die zal vaak een aantasting van de drie types van bloedcellen in variabele graden aantonen.

Onderzoek van het beenmerg (myelogram)
Als de leukemische cellen niet in het bloed zijn teruggevonden, maakt dit onderzoek het mogelijk om de specifieke eigenschappen van de leukemische cellen te herkennen. Zo kan het type van leukemie zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald. De resultaten van dit onderzoek zijn heel bepalend voor de behandeling en de prognose.

Radiografie van de borstkas en echografie (ultrasone golven) van de buik
Dit wordt systematisch uitgevoerd.

Getuigenissen

villa max
De gezinnen waren heel gelukkig om aan deze vakantie te kunnen deelnemen. Voor velen was het sinds lang dat ze nog eens samen iets konden doen. Lees verder