Leukemie (kinderen) - Oorzaken

Oorzaken en risicofactoren van leukemie bij kinderen

In meer dan 90 procent van de gevallen blijven de oorzaken van een acute  lymfoblastische leukemie ongekend, ook al rust het vermoeden momenteel op een besmettelijk element (waarschijnlijk viraal). Voor de overige 10 procent zijn de erkende risicofactoren genetisch of toxisch van aard en worden ze in verband gebracht met:

  • een genetische afwijking zoals trisomie 21 (mongolisme of het syndroom van Down)
  • het genetisch erfgoed: de eeneiige tweelingzus of -broer (echte tweeling) van een kind met leukemie dreigt de ziekte ook te ontwikkelen, vooral als die in het eerste levensjaar opduikt
  • de blootstelling aan bepaalde giftige stoffen (benzeen, zware metalen) en ioniserende stralingen

Getuigenissen

villa max
De gezinnen waren heel gelukkig om aan deze vakantie te kunnen deelnemen. Voor velen was het sinds lang dat ze nog eens samen iets konden doen. Lees verder