Leverkanker - Onderzoeken

Vroege opsporing leverkanker

Bij patiënten met een cirrose is met regelmatige tussenpozen het volgende aangewezen:

  • metingen van tumormerkers in het bloed (alfa-foetoproteïne)
  • regelmatige echografieën van de lever

Diagnoseonderzoeken bij leverkanker

Vaak komt men leverkanker op het spoor na afwijkende bloedwaardes. De bloedafnames tonen afwijkingen die echter niet specifiek zijn voor leverkanker: bloedarmoede, een teveel aan witte bloedlichaampjes, een verhoging van het aantal door de lever aangemaakt enzymen (transaminasen, gamma-GT, alkalische fosfatasen).

Tumormerker

Een bloedproef met dosering van de tumormerkstof alfa-foetoproteïne kan nuttig zijn. Een grote toename wijst immers vaak op leverkanker.

Echografie

Een echografie kan die letsels in de lever aan het licht brengen.

CT-scan

Een CT-scan kan kleine letsels in de lever aan het licht brengen.

NMR

Een NMR kan zeer kleine letsels in de lever aan het licht brengen.

Biopsie

Een biopsie van de lever, uitgevoerd met behulp van echografie, kan kan bevestigen of het om kanker gaat, door weggenomen cellen onder microscoop te onderzoek. De echografie laadt toe om heel gericht te prikken met de biopsie naald.

Laatst aangepast op: 10/10/2018

Getuigenissen

levensloop grant
Levensloop Deinze is een prille organisatie met effect. Na de deelname en fondsenwerving voor Tour of Hope volgt nu de GRANT - Villa Zomernest vzw. Dit lokale project werd ingediend bij Stichting tegen Kanker voor het verkrijgen van een GRANT. Met succes! Villa Zomernest vzw hoort bij de laureaten en ontvangt een bedrag van € 2200 om te investeren in de inrichting van de massageruimte in het inloophuis. In het voorjaar verwachten ze hun gasten te verwelkomen. Lees verder