Longkanker - Onderzoeken

Vroege opsporing longkanker

Hieronder vind je de aanbevelingen van de USPSTF van maart 2014, die eveneens onderschreven worden door de ASCO (American Society of Clinical Oncology). Ze verkiezen longkanker op te sporen bij de volgende individuen:

  • Leeftijd van 55 tot 74 jaar,
  • Tabakblootstelling van 30 pakjaren (1 pakje per dag gedurende 30 jaar, of 2 pakjes per dag gedurende 15 jaar, of 3 pakjes per dag gedurende 10 jaar),
  • Nooit met roken gestopt zijn, of gestopt zijn in de voorbije 15 jaar.

Bij deze mensen kan een CT-scan met lage dosis de kans om te sterven aan longkanker verlagen.

Er werd geen nut aangetoond bij mensen die geen zware rokers zijn (minder dan 30 pakjaren), terwijl zij wel de nadelen van de bestraling zullen ondervinden. Men kan dit type vroege opsporing dus alleen gebruiken bij mensen met een sterk verhoogd risico op longkanker.

Vergeet ook niet dat het effect van stoppen met roken veel groter is dan het effect van deze vroege opsporing! Door zich te laten helpen verhoogt men zijn kansen om te stoppen. Vraag hulp aan een tabacoloog van de gratis lijn Tabakstop 0800/111 00 of ga bij een tabacoloog op consultatie.

Onderzoeken voor de diagnose

Voor de bepaling van longkanker zijn verschillende onderzoeken nodig. 

Cytologie op fluimen

Een cytologie van fluimen kan kankercellen aan het licht brengen.

Radiografie van de borstkas

Een longkanker kan zichtbaar zijn op een radiografie van de borstkas. Niet elke longkanker is echter zo te zien.

CT-scan van de borstkas

Een CT-Scan is nauwkeuriger is dan een gewone radiografie, ze brengt veel kleinere letsels in kaart en onderzoekt zones zoals de top van de longen of het mediastinum (ruimte tussen de longen). Voor die zones levert de radiografie immers niet genoeg informatie op.

BronchoscopieBronchoscopie

Een bronchoscopie gebeurt door een fibroscoop is de luchtwegen in te . Hierdoor kan het letsel zichtbaar worden en kan met een minuscuul pincet een stukje weefsel worden weggenomen. Dat weefsel (biopsie) wordt dan onderzocht onder de microscoop om na te gaan of het kankercellen bevat en om welke vorm van kanker het gaat.  

 

Transthoracale punctie

Een punctie (de naald wordt dan in de huid van de borstkas geprikt om de long te bereiken) wordt gedaan als het letsel op een longpijp zit die te klein is om met een fibroscopie te bereiken. Het verkregen materiaal wordt dan onder de microscoop gelegd. 

Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie kan worden gebruikt om de lymfeklieren te onderzoeken. Hij zal ook een biopsie uitvoeren (het wegnemen van stukjes verdacht weefsel), om zo een eventuele overwoekering van de klieren door de longkanker op te sporen.

Echografie of scan van de lever

Een echografie of CT-scan van de lever kan worden uitgevoerd om te zoeken naar uitzaaiingen van longkanker in de lever

CT-scan of NMR van de hersenen  

Een NMR of CT-scan van de hersenen kan worden uitgevoerd om te zoeken naar uitzaaiingen van longkanker in de hersenen

Scintigrafie van het skelet

Een scintigrafie kan worden uitgevoerd om te zoeken naar uitzaaiingen van longkanker in de botten.

Functionele ademhalingstest

Dankzij een functionele ademhalingstest kunnen de dokters de beste behandelingen van longkanker voor de patiënt kiezen. Dit onderzoek meet de werking van de longen zodat de artsen kunnen inschatten of voldoende ademhalingsfunctie overblijft na een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de long. 

Laatst aangepast op: 10/10/2018

Getuigenissen

levensloop grant
Levensloop Deinze is een prille organisatie met effect. Na de deelname en fondsenwerving voor Tour of Hope volgt nu de GRANT - Villa Zomernest vzw. Dit lokale project werd ingediend bij Stichting tegen Kanker voor het verkrijgen van een GRANT. Met succes! Villa Zomernest vzw hoort bij de laureaten en ontvangt een bedrag van € 2200 om te investeren in de inrichting van de massageruimte in het inloophuis. In het voorjaar verwachten ze hun gasten te verwelkomen. Lees verder