Longkanker - Onderzoeken

Opsporing longkanker

De Amerikaanse studie NLST (National Lung Screening Trial), die in 2011 gepubliceerd werd, heeft bij 53 000 rokers met een verhoogd risico op longkanker de resultaten bestudeerd van een opsporingsmethode met een lagedosisscan. Deze resultaten werden vergeleken met een opsporingsmethode door middel van een longradiografie. Het onderzoek heeft aangetoond dat de test met een lagedosisscan de kans om te sterven aan longkanker met 20 % doet dalen.

Door het risico dat verbonden is met bestraling, zelfs met een lage dosis, kan dit type van opsporing niet bij iedereen toegepast worden. Men dient het enkel te gebruiken bij mensen met een sterk verhoogd risico op longkanker.

Hieronder vind je de nieuwe aanbevelingen van de USPSTF van maart 2014, die eveneens onderschreven worden door de ASCO (American Society of Clinical Oncology). Ze verkiezen patiënten op te sporen:

  • van 55 tot 74 jaar,
  • met een tabakblootstelling van 30 pakjaren (1 pakje per dag gedurende 30 jaar, of 2 pakjes per dag gedurende 15 jaar, of zelfs 3 pakjes per dag gedurende 10 jaar),
  • die altijd gerookt hebben of die gestopt zijn met roken in de voorbije 15 jaar.

Deze opsporing van longkanker moet opgeschort worden wanneer men reeds meer dan 15 jaar gestopt is met roken. Het is niet aanbevolen als een ziekte de levensverwachting beperkt of de mogelijkheid om curatieve longchirurgie uit te voeren vermindert. Experten benadrukken eveneens het belang van een kwaliteitsvolle opvolging van deze opsporingen en de grote vakkennis die aanwezig moet zijn in de opsporingscentra om waardevolle resultaten te bekomen.

Bovendien is het beste advies wat betreft de preventie van longkanker om te stoppen met roken! Door zich te laten helpen verhoogt men zijn kansen op slagen, ofwel met de hulp van de tabacologen van de gratis lijn Tabakstop 0800/111 00 of door bij een tabacoloog op consultatie te gaan.

Onderzoeken voor de diagnose

Voor de bepaling van longkanker zijn verschillende onderzoeken nodig. 

Cytologie

Het microscopisch onderzoek van fluimen brengt soms kankercellen aan het licht.

Radiografie van de borstkas

Een onregelmatige vlek, een 'sluier' veroorzaakt door een slechte verluchting van een deel van een long of vloeistof in het borstvlies (pleuravocht) vraagt om grondiger onderzoeken om longkanker op te sporen.

Borstscan

Dit onderzoek, dat veel nauwkeuriger is dan een gewone radiografie, brengt veel kleinere letsels in kaart en onderzoekt zones zoals de top van de longen of het mediastinum (ruimte tussen de longen). Voor die zones levert de radiografie immers niet genoeg informatie op.

FibroscopieBronchoscopie

Door een dun buisje via de luchtwegen (onder plaatselijke verdoving) in de longpijpen te brengen (bronchoscopie), wordt het letsel soms zichtbaar en kan met een minuscuul pincet een stukje weefsel worden weggenomen. Dat weefsel wordt dan onderzocht onder de microscoop (biopsie) om na te gaan of het kankercellen bevat en om welke vorm van kanker het gaat.  

Transthoracale punctie

Als het letsel op een longpijp zit die te klein is om met een fibroscopie te bereiken, dan kan men een punctie met een naald doen, door de wand van de borstkas heen. Het verkregen materiaal wordt dan onder de microscoop gelegd. Als de diagnose van longkanker is bevestigd, zal de dokter andere onderzoeken aanvragen om de uitbreiding van de tumor in kaart te brengen.

Mediastinoscopie

Onder algemene verdoving wordt boven op het borstbeen een kleine insnijding gemaakt waarin de chirurg een buisje tot in het mediastinum laat zakken om de lymfeklieren te onderzoeken. Hij zal ook een biopsie uitvoeren (het wegnemen van stukjes verdacht weefsel), om zo een eventuele overwoekering van de klieren door de longkanker op te sporen.

Echografie of scan van de lever

Een van die onderzoeken wordt uitgevoerd om te zoeken naar eventuele uitzaaiingen van longkanker in de lever

Hersenscan of NMR  

Ook hier worden uitzaaiingen opgespoord, maar dan in de hersenen.

Scintigrafie van het skelet

Bij een scintigrafie wordt een licht radioactief product ingespoten. Dat hecht zich op de botten en kan eventuele uitzaaiingen in de botten aantonen. 

Functionele ademhalingstest

Dit onderzoek meet de werking van de longen om te bepalen in hoeverre een operatie voor een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de long een voldoende ademhalingsfunctie kan behouden. 

Dankzij de resultaten van die onderzoeken kunnen de dokters de beste behandelingen van longkanker voor de patiënt kiezen.

Laatst aangepast op: 16/11/2017

Getuigenissen

“Ik wou na mijn pensioen nog iets doen. Ik wou me nuttig voelen, bezig zijn met andere mensen en hen mijn tijd geven. Aangezien ik al opleidingen had gevolgd in massage- en psychofysieke therapie, was ik onmiddellijk geïnteresseerd in het werk als schoonheidsconsulente. Ik besloot om de lessen te volgen en vrijwilliger te worden voor Stichting tegen Kanker. Je moet natuurlijk graag en regelmatig naar het ziekenhuis gaan en voeling hebben met communiceren via aanrakingen. Ik heb me ook over mijn angsten voor deze ziekte moeten heen zetten.”Lees verder