Hodgkin lymfoom - Behandelingen

De behandeling van invasieve kanker vereist een nauwgezette coördinatie tussen verschillende medische en paramedische disciplines. Afhankelijk van de noden komen er verschillende medische en niet-medische zorgen bij kijken. De therapeutische strategie wordt daarom nooit door één arts beslist. Iedere kankerpatiënt moet worden besproken in een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC). Daarbij zijn artsen uit verschillende disciplines betrokken samen met experten uit andere vakgebieden (zoals verpleegkundigen, psychologe, diëtisten, enz).

Zo wordt de behandeling dus telkens zoveel mogelijk afgestemd op het individu. De dokters zullen je een behandeling op maat van jouw specifieke situatie voorstellen, waarbij o.a. de volgende elementen meewegen: 

  • het type kanker 
  • het stadium (de omvang) van de kanker; 
  • de algemene gezondheidstoestand van de patiënt.

Types van kankerbehandeling

Er bestaan diverse behandelingen van kanker die afzonderlijk of in combinatie worden toegepast. Afhankelijk van wat de MOC beslist (en dus o.a. van het type kanker), zullen bepaalde van deze behandelingen gekozen worden, maar zelden allemaal:

  • Chirurgie (heelkunde)
  • Chemotherapie
  • Radiotherapie
  • Immunotherapie
  • Hormoonbehandeling
  • Doelgerichte behandelingen

Behandelingen van Hodgkin lymfoom

Ook voor deze kanker geldt dat de MOC het beste traject zal uitstippelen, toch geven we hieronder een overzicht van de meest gebruikte opties.

Chemotherapie

Patiënten met Hodgkin lymfoom krijgen meestal meerdere chemokuren. De behandeling is gewoonlijk gespreid over 12 tot 24 weken.

Lees hier meer over chemotherapie in het algemeen.

Radiotherapie

De chemotherapie wordt vaak gevolgd door een radiotherapie op de plaatsen waar de ziekte zit.

Lees hier meer over radiotherapie in het algemeen.

Stamceltransplantatie

Sommige patiënten krijgen een zware behandeling op basis van cytostatica (een intensieve chemotherapie) en eventueel een totale lichaamsbestraling, gevolgd door een stamceltransplantatie.

Deze stamceltransplantatie is cruciaal, aangezien de intensieve behandeling het volledige beenmerg en alle stamcellen heeft vernietigd, waardoor de productie van bloedcellen verhinderd wordt. Daarom is het noodzakelijk om na de intensieve behandeling gezonde stamcellen toe te dienen, zodat het gehalte aan rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes in het bloed hersteld kan worden.

De behandeling en de verzorging in het kader van een stamceltransplantatie (vroeger sprak men van een beenmergtransplantatie) vergen zeer specifieke kennis. De interventie heeft dus uitsluitend plaats in gespecialiseerde ziekenhuizen.

Lees hier meer over stamceltransplantatie.

Hodgkin lymfoom: gevolgen voor de vruchtbaarheid

De chemotherapie en radiotherapie kunnen de vruchtbaarheid aantasten.

Bij de vrouw
Als een vrouw ouder is dan dertig jaar kan de behandeling van het hodgkin lymfoom een vroegtijdige menopauze veroorzaken. De symptomen die met die menopauze gepaard gaan, kunnen worden onderdrukt met een hormonale behandeling (het toedienen van vrouwelijke geslachtshormonen). Vernieuwende behandelingen kunnen soms het risico op onvruchtbaarheid voorkomen. Vóór de aanvang van de behandelingen wordt dan eierstokweefsel weggenomen. Dit weefsel wordt ingevroren en na de genezing teruggeplaatst. 

Bij de man
Vóór de behandeling zou er sperma moeten worden ingevroren in vloeibare stikstof. Dit heeft wel enkel zin als er genoeg kiemcellen van goede kwaliteit in het sperma zitten. Dat blijkt door de gevolgen van de ziekte helaas niet bij alle patiënten zo te zijn.

Laatst aangepast op: 10/10/2018

Getuigenissen

Ben sinds augustus 2015 in behandeling voor een zeldzame zeer agressieve borstkanker: mastitis carcinamatosa.Lees verder