Maagkanker - Oorzaken

Oorzaken van maagkanker

Er bestaan een aantal risicofactoren voor maagkanker

Bacterie Helicobacter pylori

Op dit ogenblik lijkt in onze landen de aanwezigheid van de bacterie Helicobacter pylori de voornaamste risicofactor te zijn voor maagkanker (voornamelijk van het onderste deel van de maag). Deze bacterie is ook verantwoordelijk voor het ontstaan van maagzweren, die soms kunnen evoluren naar kanker. 

Maar Helicobacter pylori komt zeer vaak voor en leidt slechts zelden tot kanker. De infectie met Helicobacter kan eenvoudig worden behandeld met antibiotica.  

Voeding

Een te hoge BMI, een te hoge alcoholconsumptie (vooral meer dan 3 consumpties per dag), te veel bereide vleeswaren en sterk gezouten en gepekelde voedingsmiddelen kunnen het risico op maagkanker verhogen.

De kankerverwekkende eigenschappen van nitraten en nitrieten in voedingswaren spelen ook een rol bij het ontstaan van maagkanker. Hun transformatie in nitrosamines in de maag zou het ontstaan van kanker kunnen bevorderen.

Erfelijkheid

Ook erfelijke factoren zouden een rol spelen, vooral in families waar het syndroom van Lynch of het HNPCC (Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer) voorkomt.

Andere 

Maagresecties (chirurgisch verwijderen van een deel van de maag) worden geassocieerd met een verhoogd risico op maagkanker.

Roken en overmatig alcoholgebruik verhogen ook het risico op maagkanker evenals beroepsmatige blootstelling aan bepaalde uitwasemingen.

Laatst aangepast op: 17/11/2017

Getuigenissen

Luc Vautmans
Winnaars zijn gewoon verliezers die nooit opgeven. Lees verder