Mesothelioom - Oorzaken

Oorzaken en risicofactoren

Asbest is het grootste risico voor mesotheliomen. Het inademen of inslikken van losgekomen asbestvezels is de oorzaak van mesotheliomen of kanker aan:
•    de pleura oftewel het borstvlies (dat rond de longen zit)
•    het peritoneum oftewel het buikvlies (dat rond de buikholte zit)

Het verband tussen het mesothelioom en de blootstelling aan asbestvezels kwam halfweg de jaren 1940 voor het eerst ter sprake en werd vanaf 1960 aangetoond. In België dateren de eerste wetten tegen het gebruik van asbest van de jaren '80. 

Andere risicofactoren

Andere risicofactoren zijn

  • ioniserende stralingen

  • andere natuurlijke of industriële vezels (keramisch)

  • chronische ontstekingsprocessen

  • de blootstelling aan beryllium en een bepaald aantal kankerverwekkende chemische stoffen

  • tabak, die de risico's door het asbest nog eens versterkt

Die risico's gelden vooral voor mensen die werkzaam zijn in

  • asbestproducerende sectoren 

  • de scheepsbouw

  • gebouwisolatie (vóór de wet op het verbod van asbest er kwam)

  • de reiniging van slecht beheerde werven

In het specifieke geval van asbest heeft iedereen (familie inbegrepen) die in contact komt met de werkkledij van de arbeider een risico een mesothelioom op te lopen.  In die werkkledij zit immers ook asbest.

Laatst aangepast op: 17/11/2017

Getuigenissen

Josiane cancer sein métastasé
Josiane vecht al vier jaar tegen uitgezaaide borstkanker. De ziekte heeft haar prioriteiten verlegd en bracht zeker ook moeilijke tijden, maar Josiane blijft vechten met verve en geniet van de positieve momenten. Met dank aan een geweldig team: haar man, zorgverleners, familie en vrienden.Lees verder