Multipel myeloom of ziekte van Kahler - Algemeen

Hier kun je een algemene uitleg vinden over kanker, en wordt o.a uitgelegd wat kanker is. Hieronder bespreken we de kanker van het beenmerg genaamd ziekte van Kahler.

Aard en impact van de nieuwe CAR-T-therapie:

De ervaring van Kristel

 


In deze korte documentaire wordt Kristel’s ervaring met de CAR-T-therapie verteld. 
 
In 2014 werd bij Kristel een beenmergkanker vastgesteld. 

De verschillende conventionele therapieën brachten slechts een tijdelijke verbetering van haar gezondheid en haar levenskwaliteit. 

Met de steun van Prof. Dr. Michel Delforge (UZ Leuven) werd ze opgenomen in een klinische studie voor de veelbelovende nieuwe CAR-T-therapie die immuuncellen in staat stellen eiwitten op het oppervlak van andere cellen, bijvoorbeeld tumoren, te herkennen en de cellen te vernietigen.
 

Het beenmerg

Het beenmerg is een sponsachtige substantie die zich bevindt in het binnenste van botten, vooral in het bekken, het borstbeen, de ribben en de ruggenwervels. Beenmerg speelt een rol bij het vormen van de botten, maar ook bij het vormen van de cellen van het bloed: witte bloedcellen (leukocyten), rode bloedcellen (erytrocyten) en bloedplaatjes (trombocyten). 

Wat is de ziekte van Kahler?

De ziekte van Kahler, ook multipel myeloom genoemd, is een aandoening van het beenmerg, veroorzaakt door een ongecontroleerde woekering van een bepaalde type witte bloedcellen: plasmacellen (ook wel plasmocyten genoemd). Plasmacellen staan onder normale omstandigheden in voor de vorming van antilichamen.

De ziekte dankt haar naam aan de Oostenrijkse dokter Otto Kahler, die de ziekte als een van de eerste omschreef.

De ziekte ontstaat in één abnormale plasmacel, die ongecontroleerd gaat delen en wiens nakomelingen ook weer ongecontroleerd gaan delen. 

Omdat ze allemaal verwant zijn, synthetiseren ze slechts één specifiek type antilichaam (of een deel daarvan). Omdat antilichamen proteïnen zijn, wordt het geproduceerde antilichaam  het “M-proteïne” genoemd (van Myeloom proteïne). De naam paraproteïne wordt ook courant gebruikt voor het M-proteïne. Als een welbepaalde stukje (genaamd “lichte keten”) van een paraproteïne in de urine (of het bloedserum) wordt gevonden noemt men dat het eiwit van Bence-Jones.

Het is ook mogelijk dat een plasmacel gaat woekeren door kanker, maar dat er helemaal geen M-proteïne of eiwit van Bence-Jones wordt aangemaakt. Dan spreken we over een 'niet-secreterend multipel myeloom'.

Uitwerking op de botten

De ziekte van Kahler werkt in op de botten. De kwaadaardige plasmacellen produceren namelijk ook een stof die het gezonde botweefsel afbreekt. Dit leidt tot een ontkalking op bepaalde plaatsen van het skelet, wat bepaalde punten van het bot heel kwetsbaar maakt. Op die plaatsen kunnen dan ook gemakkelijk (kleine) breuken optreden.

Uitwerking op de andere bloedcellen 

Omdat ze met zoveel zijn, nemen de plasmacellen stukje bij beetje de plaats in van de andere bloedcellen (plasmacellen, rode bloed cellen, enz) die van nature in het beenmerg zitten.

Door een gebrek aan gezonde plasmacellen vermindert de productie van andere antilichamen, die het lichaam voor zijn bescherming nodig heeft . 

Door een gebrek aan rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes kunnen volgende ziektebeelden ontstaan:

  • bloedarmoede
  • een hogere vatbaarheid voor infecties
  • een groter risico op bloeduitstortingen (blauwe plekken)
  • een langere bloedingstijd van kleine wondjes

De zieke van Kahler in cijfers?

In de infografiek hieronder zijn de cijfers van het Belgisch kankerregister gebruikt. Wij vatten die cijfers voor u samen en geven ze grafisch weer. Zo kunt u makkelijk zien hoe vaak deze kanker per jaar optreedt, welke leeftijden het meest getroffen worden, en hoeveel mensen eraan overlijden.

De ziekte van Kahler is een relatief zeldzame vorm van kanker en treft verhoudingsgewijs meer mannen dan vrouwen, hoewel dit verschil al enkele jaren kleiner wordt.

Laatst aangepast op: 8/12/2021

Nog meer weten?

Titel: 
Multipel myeloom, de ziekte van KahlerDownload PDF (1.14 MB)

Getuigenissen

villa max
De gezinnen waren heel gelukkig om aan deze vakantie te kunnen deelnemen. Voor velen was het sinds lang dat ze nog eens samen iets konden doen. Lees verder