Multipel myeloom of ziekte van Kahler - Behandelingen

De behandeling van invasieve kanker vereist een nauwgezette coördinatie tussen verschillende medische en paramedische disciplines. Afhankelijk van de noden komen er verschillende medische en niet-medische zorgen bij kijken. De therapeutische strategie wordt daarom nooit door één arts beslist. Iedere kankerpatiënt moet worden besproken in een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC). Daarbij zijn artsen uit verschillende disciplines betrokken samen met experten uit andere vakgebieden (zoals verpleegkundigen, psychologe, diëtisten, enz).

Zo wordt de behandeling dus telkens zoveel mogelijk afgestemd op het individu. De dokters zullen je een behandeling op maat van jouw specifieke situatie voorstellen, waarbij o.a. de volgende elementen meewegen: 

  • het type kanker

  • het stadium (de omvang) van de kanker;

  • de algemene gezondheidstoestand van de patiënt.

Types van kankerbehandeling

Er bestaan diverse behandelingen van kanker die afzonderlijk of in combinatie worden toegepast. Afhankelijk van wat de MOC beslist (en dus o.a. van het type kanker), zullen bepaalde van deze behandelingen gekozen worden, maar zelden allemaal:

De behandeling van multipel myeloom/ziekte van Kahler

Geen behandelen

De dokter kan bepalen dat een regelmatige controle volstaat als het myeloom in een heel vroeg stadium zit (Stadium I). Zolang geen enkele behandeling de evolutie naar de ziekte kan afremmen, kunnen veel patiënten op die manier jaren leven zonder agressieve behandeling.

Chemotherapie

Dit is de klassieke behandeling bij een 'actieve' vorm van het multipel myeloom.

Lees hier meer over chemotherapie in het algemeen >>

Radiotherapie

Als de patiënt rug- op nekpijn heeft of als er een risico op breuken bestaat.

Lees hier meer over radiotherapie in het algemeen >> 

Autotransplantatie van stamcellen

Hiervoor neemt men de stamcellen van de patiënt weg, men ontdoet ze van de kwaadaardige cellen en vriest ze in. De patiënt wordt vervolgens in aplasie geplaatst (totale vernietiging van het beenmerg, de plasmocyten inbegrepen) met hoge dosissen chemotherapie en een radiotherapie. Dan worden de eigen stamcellen weer ingespoten. Zij zullen het beenmerg herstellen. 

Andere behandelingen

Er wordt nog volop onderzoek gedaan. Zo bestudeert men onder meer het gebruik van thalidomide, van 'inentingen' en van allotransplantaties van stamcellen.

Er bestaan ook specifieke behandelingen tegen botpijn en hypercalcemie (een verhoging van het calcium in het bloed), en om eventuele complicaties (breuken bijvoorbeeld) te behandelen.

Laatst aangepast op: 14/10/2019

Getuigenissen

Vincent court les 20km de Bruxelles pour la Fondation contre le Cancer
Vincent neemt deel aan de 20km, ten voordele van Stichting tegen Kanker. Lees wat er in hem omgaat enkele dagen voor de start. Lees verder