Multipel myeloom of ziekte van Kahler - Oorzaken

Oorzaken en risicofactoren van multipel myeloom/ziekte van Kahler

Er bestaat nog steeds geen zekerheid over de oorzaken van de ziekte van Kahler.

Besmetting

De ziekte van Kahler is niet besmettelijk

Erfelijkheid

Voor zover we weten, lijkt erfelijkheid geen rol te spelen in de verschijning van deze ziekte. Men ontdekte bij nagenoeg alle patiënten met de ziekte van Kahler echter een afwijking van één of meerdere chromosomen van de kwaadaardige plasmocyten. Het verband tussen die afwijking en de verschijning van het multipel myeloom kon nog niet duidelijk worden gelegd.

Chronische ontsteking

Sommige onderzoekers denken dat chronische ontstekingen aan de basis van de ziekte zouden kunnen liggen. Om zulke ontstekingen te bestrijden, maken de plasmocyten heel veel antilichaampjes aan. Maar sommige plasmocyten kunnen afwijken van hun normaal groeischema en zich vermenigvuldigen. Zo vormen ze een groep abnormale cellen die allemaal hetzelfde antilichaam aanmaken, namelijk de M-proteïne. Het is echter helemaal niet zeker of er een verband bestaat tussen chronische ontstekingen en de ziekte van Kahler.

Laatst aangepast op: 17/11/2017

Getuigenissen

Stichting tegen Kanker wil patiënten helpen om hun voorkomen te verzorgen zodat ze, ondanks de effecten van de ziekte en de behandeling, een positief zelfbeeld en een zo goed mogelijke levenskwaliteit behouden. Lees verder