Netvlieskankers - Onderzoeken

Opsporing van netvlieskanker

Bij onderzoek naar netvlieskanker is een genetische opsporing aangeraden voor alle kinderen met een retinoblastoom en voor volwassenen die tijdens hun kindertijd werden behandeld.

Met 2 bloedstalen wordt een bloedanalyse uitgevoerd om te zoeken naar een eventuele mutatie van het RB-gen.  

  • Een negatief resultaat betekent dat er een klein risico is drager te zijn van de erfelijke vorm van netvlieskanker, zonder dit echter met zekerheid te kunnen uitsluiten.
  • Een positief resultaat betekent dat de genetische wijziging werd gevonden en dat er een kans bestaat op erfelijke overdracht.

Dan (en enkel dan) kan een genetische test worden voorgesteld aan de andere leden van de familie. Een negatief resultaat is in dat geval volledig betrouwbaar en betekent dat de persoon geen drager is van de aanleg voor netvlieskanker die in de familie werd gevonden.

Diagnoseonderzoeken voor netvlieskanker

Zonder behandeling maakt de tumor het netvlies los en zal hij het zicht langzaam vernietigen. Hij dreigt zich vervolgens uit te breiden naar de oogholte (oogkas), de oogzenuw en de hersenen. Hij kan zelfs uitzaaien in het lichaam en zo het leven van het kind in gevaar brengen. Een snelle diagnose en behandeling van netvlieskanker is dan ook heel belangrijk.

De diagnose van netvlieskanker berust hoofdzakelijk op een fundoscopie, die gebeurt onder volledige verdoving en na maximale dilatatie. Ze geeft het aantal tumoren weer, hun grootte, hun plaats en de al dan niet overwoekering naar andere delen van het oog.

Dit onderzoek naar netvlieskanker kan uitgevoerd worden a.d.h.v. medische beeldvormingstechnieken:

  • de oogechografie die de omvang van de letsels toont
  • de scan die de diagnose bevestigt en de kalkafzettingen toont
  • de MRI die een magnetisch veld gebruikt waarmee de artsen een eventuele uitbreiding naar de oogzenuw goed kunnen analyseren

Bij de scan en de MRI wordt vaak een contrastmiddel ('kleurstof') op intraveneuze wijze geïnjecteerd. Dit verhoogt de nauwkeurigheid van de afbeelding.

Lees meer over het verloop van de verschillende onderzoeken naar netvlieskanker. 

Getuigenissen

Stichting tegen Kanker wil patiënten helpen om hun voorkomen te verzorgen zodat ze, ondanks de effecten van de ziekte en de behandeling, een positief zelfbeeld en een zo goed mogelijke levenskwaliteit behouden. Lees verder