Netvlieskankers - Symptomen

Wat betreft de symptomen van netvlieskanker bestaan er 2 klinische tekenen van de ziekte

Leucocorie

In het begin is de leucocorie (een witte weerspiegeling van de pupil) enkel zichtbaar wanneer het kind bepaalde richtingen uitkijkt en met bepaalde lichtinvallen. Pupillen van kleine kinderen die niet rood zijn op klassieke foto's genomen met de flits zijn nog zo'n aanwijzing.

Toch is leucocorie niet noodzakelijk een symptoom van netvlieskanker. Dit fenomeen verschijnt immers ook wanneer het netvlies loskomt of bij congenitale cataract. 

Strabisme

Strabisme of scheelzien treedt met tussenpozen op en is van korte duur. Bij baby's is zoiets niet ongewoon. Blijvend unilateraal of bilateraal strabisme duidt echter op een aantasting van het centrale deel van het netvlies, wat de fixatie door het oog verhindert.

Als die tekenen verschijnen, raadpleeg je het best zo snel mogelijk een oogarts.

Getuigenissen

Herwig Hermans
Verbondenheid en vriendschap. je moet je eigen strijd strijden. Je eigen wedstrijd rijden. Maar de supporters leveren de kracht om door te gaan.Lees verder