Sinus- en neusholtekanker - Oorzaken

Oorzaken en risicofactoren 

Net zoals bij de andere hoofd- en halskankers vormen tabak en alcohol de belangrijkste risicofactoren voor sinus- en neusholtekanker.

Andere factoren die meespelen bij de oorzaken van sinus- en neusholtekanker zijn chronische infecties door sommige HPV-virussen die overgedragen worden tijdens seksueel contact (orale seks) en beroepsmatige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

Contact met houtstof

Bijna 50% van de sinus- en neusholtekankers wordt vastgesteld bij personen die in contact komen met houtstof (schrijnwerkers, houtbewerkers, ...). We zien dit vooral bij personen die veel zagen en schuren. De voornaamste dader zou tannine zijn. De kankerverwekkende eigenschappen ervan werden al aangetoond. 

Andere beroepen die personen ook vatbaar kunnen maken voor dit type van kanker: sectoren die zich bezighouden met leder, textiel, zeswaardig chroom, of formaldehydedampen.

Erkenning van sinus- en neusholtekanker als beroepsziekte

Als er een verband kan worden gelegd tussen een beroepsmatige blootstelling aan de risicofactoren en de sinus- en neusholtekanker (ook als die blootstelling tientallen jaren vóór de verschijning van de kanker plaatsvond), is een erkenning als beroepsziekte op financieel vlak heel belangrijk voor de patiënt of zijn rechthebbenden. 

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s op het nummer 02/272.20.00 of raadpleeg hun website: Fedris.be.

Laatst aangepast op: 15/10/2021

Getuigenissen

Fried Ringoot
De liefde.. zonder twijfel de liefde.. voor mekaar, het leven, dingen die je gelukkig maken.. hoe klein dan ook.. :-)Lees verder