Teelbalkanker - Onderzoeken

Vroege opsporing teelbalkanker

Er is geen systematische opsporing van dit type van kanker. Een regelmatig zelfonderzoek door aan de teelballen te voelen, maakt wel een vroegtijdige diagnose naar aanleiding van de eerste symptomen mogelijk.

Diagnoseonderzoeken bij teelbalkanker

Van het algemeen onderzoek tot de gespecialiseerde behandeling

Wanneer een man met één of meerdere symptomen naar de dokter gaat, zal die laatste een algemeen klinisch onderzoek doen. Indien nodig zal hij de patiënt voor een grondiger onderzoek doorverwijzen naar een specialist, een uroloog. 

Echografie van de teelbal

Voor de echografie van de teelbal ligt de patiënt op een onderzoekstafel. De dokter brengt een gel aan op de huid. Vervolgens laat hij een microfoonachtig toestel over de teelballen en de omliggende zones glijden. Dit is een eenvoudig en volkomen pijnloos onderzoek. 

Dankzij dat onderzoek krijgt de dokter een beeld van de plaats, de grootte en de uitbreiding van een eventuele afwijking van de teelballen. 

Bloedanalyse 

Een bloedproef die tumormerkers meet kan worden uitgevoerd. De aanwezigheid van abnormale hoeveelheden van dit type van tumormerkers in het bloed kan wijzen op het bestaan van teelbalkanker en/of uitzaaiingen. Tijdens een 'gewoon' bloedonderzoek wordt er niet naar die stoffen gezocht. Om die te vinden, is een speciale bloedanalyse vereist. 

Biopsie

Als de uroloog twijfelt of er wel sprake is van teelbalkanker, dan gebeurt het soms dat men een biopsie doet tijdens de operatie (peroperatieve biopsie). Al die tijd blijft de patiënt onder verdoving. Als dan blijkt dat het niet om kanker gaat, zet men de operatie stop zonder de teelbal te verwijderen.

Operatie

Om met zekerheid te bepalen of er sprake is van teelbalkanker is er een microscopisch onderzoek van het weefsel nodig. Hiervoor moeten de teelbal, de bijbal en de zaadstreng van de balzakken operatief worden verwijderd via de lies. Een patholoog-anatoom onderzoekt deze organen vervolgens onder de microscoop.

Het onderzoek maakt het mogelijk om de diagnose van kanker te bevestigen en te bepalen om welk type van teelbalkanker het gaat:

  • een seminoom 

  • een niet-seminoom 

  • een combinatie van de twee

Men bepaalt ook de lokale uitbreiding van de ziekte.

Voor deze ingreep moet de patiënt gewoonlijk een paar dagen in het ziekenhuis blijven. 

Medisch gezien is dit een relatief onschuldige operatie. Op emotioneel vlak kan dit voor de patiënt echter een zware beproeving zijn.

Bijkomende onderzoeken

Als de onderzoeken een kanker aan het licht brengen, is een uitzaaiingsbalans nodig om te bepalen of er uitzaaiingen zijn op andere plaatsen in het lichaam (bv CT-scan, MRI, scintigrafie van de botten) 

 

Laatst aangepast op: 10/10/2018

Getuigenissen

Nicole cancer du poumon
Nicole heeft tegen longkanker moeten vechten.Lees verder