Diepe veneuze trombose

Een diep veneuze trombose (DVT) is een bloedstolsel dat een diepe ader blokkeert. Een DVT kan een of meerdere longembolieën veroorzaken, wanneer een deel of de volledige klonter loskomt, wordt meegevoerd door het bloed, zo een longader blokkeert en de werking van de longen belemmert.

Frequentie

DVT komt vaak voor bij kankerpatiënten. Het is de 2de doodsoorzaak bij kankerpatiënten in om het even welk stadium van de ziekte en de eerste doodsoorzaak tijdens chemotherapie.
1 patiënt op 5 ontwikkelt een kankergerelateerde trombose, vooral in de 3 maanden na de diagnose (dus tijdens de behandeling).

Mechanisme

Kanker kan een chronische ontsteking veroorzaken, wat het risico op trombose verhoogt. Een trombose kan de groei van nieuwe bloedvaten stimuleren (angiogenese), die op hun beurt de ontwikkeling van kanker stimuleren… Een vicieuze cirkel!

Risicofactoren

 • Voorgeschiedenis van DVT bij de patiënt of de familie
 • Overgewicht
 • Tabaksgebruik
 • Kankertype en -stadium (snelgroeiende tumor,  compressie, …)
 • Behandeling (chirurgie, chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie)
 • Aanwezigheid van een centrale veneuze katheter

Symptomen:

Van een trombose:

 • Zwelling van een been of een arm
 • Pijn (aan een been of een arm)
 • Zware benen

Van een longembolie:

 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Pijn in de borstkas
 • Hoest
 • Hemoptysis (bloedspuwing)
 • Tachycardie (versneld hartritme)
 •  …

Als een of meerdere van deze symptomen aanwezig zijn, dient zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de behandelende arts of het zorgteam.

Behandeling

Net als bij patiënten zonder kanker, worden in de acute fase (tijdens een DVT of longembolie) in de meeste gevallen heparine derivaten gegeven. Deze fase van de behandeling duurt meestal 5 tot 10 dagen.

Na de acute fase neemt men een aantal algemene preventiemaatregelen (zie verder) en start men een medicamenteuze preventie die 3 a 6 maanden duurt. Die medicamenteuze preventie kan bestaan uit heparine derivaten, anti-vitamine K producten of Directe Orale AntiCoagulantia (DOAC). De keuze tussen de verschillende medicamenteuze mogelijkheden hangt o.a. af van de nierfunctie van de patiënt, en of de patiënt een verhoogd bloedingsgevaar heeft.

Na de periode van 3 a 6 maanden zal men de medicamenteuze meestal preventie stopzetten, tenzij men denkt dat er nog een verhoogd risico op DVT is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn de kanker nog actief is. Ook in die gevallen zal het echter geval per geval bekeken worden of behandeling meer voordelen dan nadelen heeft.

Preventiemaatregelen

 • Comfortabele kledij en schoenen dragen die niet knellen.
 • Regelmatig aan lichaamsbeweging doen.
 • Erover waken zich goed te hydrateren (1,5 tot 2 liter water per dag).
 • De poten van het bed aan de kant van het voeteneinde circa 20 centimeter hoger zetten.
 • Blootstelling aan warmtebronnen vermijden (warm bad, sauna, …).

Getuigenissen

Sofie Demeyer
Sofie Demeyer, PhD - Fundamental Mandates, laureaten 2019Lees verder