Bloedarmoede

Wat is bloedarmoede?

Bloedarmoede (anemie) is een mogelijke bijwerking van de chemotherapie. Bij bloedarmoede is het hemoglobinegehalte in je bloed te laag. Hemoglobine is een soort pigment dat de rode bloedcellen hun kleur geeft. Die laatste vervoeren de zuurstof naar de verschillende organen. Een laag hemoglobinegehalte wijst vaak (maar niet altijd) op een abnormaal laag aantal rode bloedcellen. Het zuurstoftekort veroorzaakt een of meerdere symptomen.

De symptomen van bloedarmoede:

  • Felle vermoeidheid
  • Bleke huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld van de mond) 
  • Ademnood
  • Snellere pols, hartkloppingen
  • Duizeligheid

Bloedarmoede en bloedafname

Als je een van de hierboven beschreven symptomen bij jezelf herkent, praat je er het best over met je arts. Hij zal wat bloed afnemen om de diagnose van bloedarmoede te bevestigen of uit te sluiten. De normale hemoglobinewaarden verschillen naargelang de leeftijd en het geslacht van de patiënt. Maar vaak is er sprake van bloedarmoede als het hemoglobinegehalte lager is dan 13 g/dl bij mannen en lager dan 12 g/dl bij vrouwen.

Bloedarmoede behandelen

Bloedarmoede kan je levenskwaliteit verminderen, je algemene gezondheidstoestand aantasten en zwaar op je stemming drukken. De artsen doen dan ook alles om bloedarmoede te behandelen. Ze kunnen je daarvoor injecties van geneesmiddelen voorstellen (erythropoïetine bijvoorbeeld) die de aanmaak van rode bloedcellen door het beenmerg stimuleren. Als het nodig is, kunnen ze ook een bloedtransfusie voorschrijven.
Bloedarmoede kan heel ernstig tot zelfs dodelijk zijn. Daarom zal de arts regelmatig je bloed controleren.

©Vivio

Getuigenissen

Veronica De Simone
Veronica De Simone PhD - Fundamental Mandates, laureaten 2019 Lees verder