Genezing, remissie en terugval

Kan iemand van kanker genezen?

Alles hangt af van het type kanker, hoever hij gevorderd is bij de start van de behandeling, het verloop ervan enz. Maar dankzij de vooruitgang van de geneeskunde en de steeds meer doeltreffende behandelingen is ongeveer 60% van het aantal gevallen van kanker te genezen.


Teelbalkanker bijvoorbeeld is in de overgrote meerderheid van de gevallen (95%) te genezen. Maar andere, agressievere tumoren zijn nog altijd moeilijker te behandelen. Eén ding staat vast: over het algemeen geldt dat hoe vroeger kanker ontdekt wordt, hoe groter de genezingskansen.

In remissie of genezen?

We moeten een onderscheid maken tussen remissie en genezing. Een patiënt is in remissie als er bij de medische onderzoeken geen enkele afwijking en geen enkele kankercel meer in zijn lichaam gevonden wordt. Er is pas sprake van genezing als er nog een extra periode overbrugd is. De duur daarvan hangt af van het type kanker. Meestal wordt de patiënt genezen verklaard na drie of vijf jaar remissie.

Definitief genezen?

Van kanker genezen zijn betekent dat de kans dat je nog eens kanker krijgt – deze kanker of een andere – even groot is als die van de doorsnee bevolking: niet meer, maar ook niet minder.
Kanker overwinnen geeft je dus geen immuniteit voor het leven en biedt helaas geen bescherming tegen andere vormen van kanker. Het is goed mogelijk dat iemand tijdens zijn leven verschillende soorten kanker krijgt.

Als kanker terugkeert…

Een recidief of terugval betekent dat de kankercellen weer opduiken na een periode van remissie. Dat kan na enkele maanden zijn, maar ook na enkele jaren.

 
 ©Vivio

Getuigenissen

Veronica De Simone
Veronica De Simone PhD - Fundamental Mandates, laureaten 2019 Lees verder